loading
views

Payrollwerknemer bij overheid is geen ambtenaar

31 mei 2011

Bij de rijksoverheid zijn geen mensen in dienst via payrolling. De medewerkers zijn in dienst bij het payrollbedrijf en worden te werk gesteld bij een opdrachtgever (de overheid). Het gaat om ongeveer 1.200 payrollwerknemers die bij de rijksoverheid werken en waarvoor de VPO-CAO geldt.

Dit geeft minister Donner van Binnenlandse Zaken aan in antwoord op Kamervragen inzake de rechtsbescherming van ambtenaren.

Geen ambtenaren
De payrollwerknemers bij de rijksoverheid zijn geen ambtenaren maar werknemers in dienst van een payrollbedrijf. Deze medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met de payrollonderneming. En een payrollwerknemer waarop de VPO-CAO van toepassing is, krijgt van begin af aan dezelfde beloning als die de opdrachtgever aan zijn eigen medewerkers biedt.

Driehoeksrelatie
Payrollbedrijven en uitzendbureaus lijken op elkaar wat betreft het te werk stellen van werknemers bij derden. Net als bij uitzendbureaus is er ook bij payrollbedrijven sprake van een zogenoemde driehoeksrelatie: het payrollbedrijf, de werknemer waarmee het payrollbedrijf een arbeidsovereenkomst heeft en de opdrachtgever waar de werknemer werkzaam is. Het grote verschil tussen een medewerker werkzaam via een uitzendbureau en een medewerker werkzaam via een payrollorganisatie betreft de werving. Bij een uitzendovereenkomst via het uitzendbureau werft het uitzendbureau de medewerker voor het bedrijf dat inleent. In het geval van payrolling werft het inlenende bedrijf zelf.

Keuzevrijheid
De keuze van welke vormen van arbeid gebruik zal worden gemaakt bij het verrichten van overheidswerkzaamheden ligt bij de desbetreffende overheidsorganisatie. Het is aan deze organisaties om te komen tot een samenstelling van het personeelsbestand dat het best past bij de uit te voeren werkzaamheden. Ook als het gaat om de verhouding flexibel en vast personeel en de aard van de arbeidsrelatie van het
flexibel personeel. Het is vervolgens de keuze van de werknemer om op het voorliggende aanbod in te gaan.

Bij EL&I (AgentschapNL) is de keuze gemaakt voor de inzet van payrollmedewerkers om de fluctuaties in de verstrekking van werkopdrachten voor de organisatie soepel te kunnen opvangen.

Beëindigen van de opdracht en het beëindigen van het dienstverband
Het beëindigen van de opdracht bij de inlener (in dit geval de overheid) leidt niet automatisch tot het eindigen van de arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf (zie artikel 7 en artikel 15 van de VPO-CAO).

Bron: Kamerstuk, Antwoorden Kamervragen rechtsbescherming ambtenaren, 24 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek