loading
views

Wervingsgebied in 2015 tot 55% kleiner

Logo25 mei 2011

Een te lange reistijd is voor zes op de tien personen uit de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de nummer één reden om niet voor een werkgever te kiezen.

Salaris en een eerste indruk zijn daarna het belangrijkst in de afweging bij een baankeuze. Het gebrek aan mobiliteit, zowel op de weg als op de huizenmarkt, remt de arbeidsmarktactiviteit en maakt dat de wervingscirkel van werkgevers in 2015 tot 55% kleiner wordt.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group – in opdracht van succesvolwerven.nl – uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarin 2010 ruim 15.000 personen zijn ondervraagd.

Kleinere wervingscirkels
Mobiliteit is het grootste probleem bij het aantrekken van nieuwe werknemers
Als belangrijkste reden niet te kiezen voor een werkgever noemt de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking de tijd die het kost om de afstand tussen woonplaats en werk te overbruggen. Hiermee is reistijd al meerdere jaren achtereen voor werknemers de belangrijkste afhaakfactor. Naar verwachting zal reistijd ook de komende jaren het grootste knelpunt voor werknemers blijven. Het vormt een onderdeel van de algehele mobiliteitsproblematiek in Nederland: de files waardoor de reistijd voor eenzelfde reis zal toenemen van 60 naar 80 minuten (bron: Mobiliteitsbalans, 2010) en de sterk afgenomen verhuisbereidheid doordat onder meer de huizenmarkt op slot zit.

Dit resulteert in kleiner wordende wervingscirkels voor werkgevers. Naar verwachting zal het wervingsgebied in 2015 tot 55% kleiner worden. De regionale arbeidsmarkt zal daardoor nog verder aan belang winnen.

Eerste slechte indruk
Naast mobiliteit haken veel werknemers af op het salaris en een slechte eerste indruk. “Veel werkgevers hebben dan ook geen wervingsprobleem”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group. “Veel werkgevers hebben een organisatieprobleem doordat zij bijvoorbeeld het aannameproces slordig invullen. In dat geval verlies je talent, nog voordat je het kunt aannemen.”

Vrouwen kritischer dan mannen
Mannen en vrouwen verschillen in het afhaken op een werkgever met name op de mogelijkheid om parttime te werken. Zo geeft ruim één derde van de vrouwen aan niet te willen werken bij een werkgever waar parttime werken geen optie is. Onder de mannen geldt dit voor circa één op de tien. Voor mannen is salaris namelijk vaker een afhaakfactor. Verder valt op dat vrouwen gemiddeld 10% meer afhaakfactoren noemen dan mannen, namelijk 3,6 om 3,3.

Bron: IGI, 25 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek