loading
views

Interview met De Overstap: detachering Wajongers

logo De Overstap

25 mei 2011

Interview met Erik Hofstra
De Overstap Detachering Plus

Het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten is aantrekkelijk

Mensen met een beperking kunnen van grote waarde zijn voor het bedrijfsleven. Werkgevers aarzelen echter om ze in dienst te nemen. De politiek wil werkgevers in de toekomst stimuleren om gehandicapten een baan aan te bieden. Voorlopig speelt De Overstap Personeelsdiensten B.V. slim in op de situatie met een nieuw concept: Detachering Plus.

Wajongers op de werkvloer
De Overstap Personeelsdiensten BV richt zich met Detachering Plus op Wajongers. Deze groep arbeidsgehandicapten is over het algemeen bijzonder gemotiveerd om aan het werk te gaan en toch komen ze maar moeilijk aan de bak. Vestigingsmanager Erik Hofstra van De Overstap legt uit: “Jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme of borderline zitten te vaak thuis met een uitkering, terwijl een groot deel van hen prima kan werken. De Overstap helpt deze jongeren op weg. We brengen ze de basisvaardigheden bij die nodig zijn op de werkvloer, onderzoeken welk werk bij ze past en geven de doelgroep gerichte begeleiding.”

Zonder risico’s of rompslomp
Daarna gaat De Overstap op zoek naar passende arbeid. “Als er een geschikte functie is gevonden wordt de jongere gedetacheerd. Geen extra belasting voor de werkgevers op administratief gebied, want dat nemen wij uit handen. Ook geen extra risico’s bij ziekte en uitval, want ook die last dragen wij.” Hofstra: “Jongeren met een autistische stoornis blijken ineens uitstekend te functioneren in een ICT-omgeving. ADHD’ers blijken het heel goed te doen in een horeca- en productie-omgeving, juist vanwege de dynamiek en de sociale contacten.”

Jobcoaching
Zodra de Wajonger op zijn plek zit, begint het jobcoachingstraject.

Adviesbureau De Overstap

Team Adviesbureau De Overstap: “Dankzij intensieve begeleiding voorkomen we dat nieuwe werkkrachten voortijdig vertrekken.”

Adviesbureau De Overstap BV helpt bij het inwerken van de nieuwe kracht, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan het bestaande personeel. En ook de Wajonger zelf wordt intensief begeleid. Want juist in die eerste maanden is de kans op uitval het grootst. Hofstra: “Wajongers moeten in het begin vaak erg wennen aan een nieuwe omgeving met vreemde mensen. Dankzij de intensieve begeleiding voorkomen we dat nieuwe werkkrachten voortijdig vertrekken.”

Voordeel voor de werkgever
Niet alleen de Wajonger profiteert van Detachering Plus, ook de werkgever spint er garen bij. Hofstra: “Veel werkgevers willen graag meewerken aan Wajong-trajecten, maar ze zien op tegen de administratieve lasten. Omdat de Wajonger bij ons in dienst komt zijn wij de juridische werkgever. Wij regelen alle bijbehorende administratieve werkzaamheden, zoals de aanvraag van loonkostensubsidie en de ziektekostenverzekering. Dat scheelt een hoop rompslomp.”

Maar er zijn meer voordelen. De begeleiding van de arbeidskracht is in handen van De Overstap en dat scheelt tijd. Bijkomend voordeel is dat het werken met Wajongers het bedrijf de uitstraling geeft van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. De Overstap wil van te voren samen met de opdrachtgever beoordelen of de werkplek ook voldoende geschikt is voor een succesvolle plaatsing van een Wajongere.

Aangepast VCA-traject
Voor moeilijk lerenden heeft De Overstap een aangepast VCA-traject in huis. Hofstra: “Veel Wajongers kampen met taalproblemen. Wij bieden ze meer tijd om het VCA-traject te doorlopen. Zo gebruiken we een speciaal door de Universiteit van Tilburg aangepast praktisch leerboek, waarin de stof wordt uitgelegd met behulp van beeldmateriaal en pictogrammen. Het examen wordt bij deze doelgroep voorgelezen en is daardoor beter haalbaar zonder afbreuk te hoeven doen aan de kwaliteit.

Wet Werken naar Vermogen
De Overstap biedt een oplossing voor een probleem dat ook door de politiek is opgemerkt. Van de huidige jonggehandicapten heeft slechts een kwart een baan, terwijl volgens het UWV de helft geheel of gedeeltelijk kan werken. Bovendien zou ongeveer de helft van de mensen die een baan hebben in de Sociale Werkvoorziening met enige begeleiding ook aan de slag kunnen op een reguliere arbeidsplaats.

Staatssecretaris De Krom heeft daarom het initiatief genomen voor een wetsvoorstel. De zogeheten Wet Werken naar Vermogen (WWNV) zal op 1 januari 2013 in werking treden en moet ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking die willen werken, maar die nu nog vaak thuis zitten met een uitkering, straks daadwerkelijk aan het werk gaan. De WWNV komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De Wajong blijft als vangnet wel bestaan voor jongeren die nooit meer kunnen werken, maar alle anderen vallen onder de WWNV.

Betalen naar productiviteit
Het uitgangspunt van de WWNV is: werk gaat boven inkomen. Voor werkgevers wordt het met de WWNV aantrekkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen, want zij hoeven de werknemer alleen te betalen naar diens productiviteit. Doet een arbeidsgehandicapte werknemer bijvoorbeeld 50% van de arbeid die zijn collega in dezelfde tijd verricht, dan hoeft de werkgever hem slechts 50% van het minimumloon te betalen. De betreffende instantie (UWV of gemeente) vult het salaris dan aan.

Werkgevers doen er dus goed aan contact op te nemen met De Overstap. De Overstap Personeelsdiensten B.V. bemiddelt vanuit Zwolle en Hengelo kandidaten in heel Overijssel, grote delen van Gelderland, Flevoland, Friesland en Drenthe.

Tekst: Raissa Luif
Foto: De Overstap


Sinds 1 februari 2011 werkt De Overstap voor de administratie, facturatie en verloning met FlexService detacheringssoftware.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek