loading
views

Akkoord CAO CED 2011-201224 mei 2011

Naam
CAO CED

Download Akkoord CAO CED 2011-2012
> Onderhandelingsresultaat CAO CED 2011-2012

Looptijd
De CAOwordt voor 2 jaar afgesproken te weten van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
De salarissen zullen als volgt worden verhoogd:
1-7-2011 1,75%
1-7-2012 1,75%

Arbeidsvoorwaarden
– In de CAOzal er een nieuwe bepaling worden opgenomen ter verwijzing naar de reeds vigerende “Studieregeling CED Nederland B.V. en haar werkmaatschappijen”, onderdeel van de fiscale handleiding. Deze regeling is eerder overeengekomen tussen de Ondernemingsraad en de directie van
CED. Medewerkers kunnen tijdens het functioneringsgesprek aangeven of zij behoefte hebben aan een loopbaan check. HRzal deze loopbaan check faciliteren d.m.v. een digitale assessment tooI.
– In oktober 2011 zal er een werkgroep van start gaan met de opdracht om onderwerpen te inventariseren die uitgewerkt moeten worden in het kader van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid.
– In een moderne CAO kunnen werknemers zelf keuzes maken omtrent hun arbeidsvoorwaarden. Gedurende de looptijd van de CAOzal er een werkgroep worden gestart die de mogelijkheden binnen de CED CAO onderzoekt, voorstellen en eventuele uitwerkingen zullen tijdens de CAO onderhandelingen
in 2013 plaatsvinden. Deze werkgroep zal eveneens paritair worden samengesteld, zulks in overleg met de betrokken vakorganisaties.
– CEDzal blijvend aandacht hebben voor deelname van alle groepen medewerkers, aan het arbeidsproces, binnen onze samenleving, waaronder WAJONGERS.
– De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties zal worden verhoogd van 8.400 euro naar 10.000 euro.

Bron: De Unie, 25 mei 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek