loading
views

Uniform loonbegrip en hypotheekrenteaftrek

24 mei 2011

Het wetsvoorstel uniformering loonbegrip beïnvloedt de aftrek van hypotheekrente niet. Burgers kunnen, net als voorheen, onverkort de hypotheekrente aftrekken. Wel wijzigt het relatieve voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Dit laat staatssecretaris Weekers weten in antwoord op vragen van SP-fractieleden in een nota betreffende wijzigingen van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip).

Fiscale loon daalt en tarieven eerste en tweede schijf stijgen
Twee maatregelen in het wetsvoorstel zijn volgens Weekers van belang:
Enerzijds wordt de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet afgeschaft. Hierdoor daalt het fiscale loon waardoor het mogelijk is dat de aftrek van hypotheekrenteaftrek tegen een lager marginaal tarief plaatsvindt dan voorheen.
Anderzijds stijgen, ter compensatie van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, door dit wetsvoorstel de tarieven in de eerste en tweede schijf.

Iets groter voordeel
Door deze verhogingen wordt het relatieve voordeel van de hypotheekrenteaftrek, voor personen waarvan de aftrek valt in de eerste (t/m 18.628 euro) en/of tweede schijf (t/m 33.436 euro), (iets) groter. Het gaat hierbij dus om huishoudens met een laag of middeninkomen. Het macro-effect van bovenstaande op het totaal van de hypotheekrenteaftrek bedraagt per saldo een daling van circa 50 miljoen euro (0,5 procent) die is meegenomen binnen de budgettaire- en inkomensgevolgen van het wetsvoorstel.

Bron: Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel uniformering loonbegrip, 20 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek