loading
views

Managed Service Providing – visie Manpower

ManpowerGroup/Services and Solutions

18 mei 2011

Zowel Managed Service Providing (MSP) als Recruitment Process Outsourcing (RPO) begint in Nederland steeds meer aan te slaan. FlexNieuws sprak hierover met Frits Scholte, directeur Manpower Nederland, en met Bart Goossens, directeur ManpowerGroup Solutions.

Uitzenders trokken arbeidsmarkt vlot
Scholte begint bij het begin. “Uitzenden is ooit uitgevonden in een arbeidsmarkt die helemaal vast zat. Je had toen een vaste baan en idealiter zat je daar ook je hele leven. Dat bood op een gegeven moment onvoldoende flexibiliteit, maar in die cultuur en die context heeft het lang geduurd voordat uitzenden maatschappelijk werd geaccepteerd. Flexwerk is daarom heel voorzichtig begonnen maar voldeed aan een behoefte. Uiteindelijk heeft er in de jaren 80 een flexibilisering in de arbeidsmarkt plaatsgevonden, mede door de arbeidstijdverkorting en de economische crisis in die tijd. Uitzenden heeft de arbeidsmarkt vlot getrokken.”

Frits Scholte, directeur Manpower NederlandFrits Scholte, directeur van Manpower Nederland: ‘We draaien het klassieke model om: we opereren voor de klant op de arbeidsmarkt’.

Meer alternatieven voor flexibiliteit
Inmiddels is flexwerk veel meer geworden dan het klassieke uitzenden. “We hebben veel meer alternatieven gecreëerd om flexibiliteit op de arbeidsmarkt te brengen: parttime werk, deeltijdbanen, contracten voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Flexibiliteit is allang niet meer de enige toegevoegde waarde van uitzendbureaus. Onze kracht ligt steeds meer in het kunnen vinden en duiden van mensen, het werven, selecteren en matchen van vraag en aanbod. Met onze expertise en ons arbeidsmarktbereik kunnen we goede mensen makkelijker vinden. Daar komt Recruitment Process Outsourcing (RPO) om de hoek kijken. We nemen dan het hele recruitmentproces van de klant over, met name voor vast personeel.” Met Managed Service Providing (MSP) neemt Manpower het inhuurproces voor flexibele arbeid uit handen. “We draaien het klassieke model eigenlijk om: we opereren voor de klant op de arbeidsmarkt in plaats van dat we arbeid aan de klant leveren.”

Lagere flexibiliseringsgraad in buitenland
Goossens merkt op dat de uitzendsituatie in het buitenland anders is als in Nederland. “De Nederlandse markt biedt daarvoor de meeste armslag en vrijheid. We lopen in arbeidsvoorwaarden voorop met een eigen CAO voor uitzendkrachten en er is nagedacht over de rechtspositie. Uitzendkrachten bouwen vakantiegeld en vakantiedagen op en krijgen ervaringscertificaten. Via flexwerk kunnen Nederlandse bedrijven personeel makkelijker op- en afschalen. In veel andere landen in Europa is de flexibiliseringsgraad dan ook lager. Het volume aan uitzendingen is lager en dat maakt het ook problematischer om diensten met toegevoegde waarde, zoals MSP, in heel Europa uit te rollen.”

Bart Goossens, directeur ManpowerGroup Solutions
Bart Goossens, directeur van ManpowerGroup Solutions: ‘MSP lastig in heel Europa uit te rollen’.

Aantal zzp’ers groeit ondanks crisis
Naast uitzenden zijn er nog andere vormen van flexwerk, waarbij flexibiliteit vanuit de werknemers zelf is georganiseerd. Scholte: “Denk bijvoorbeeld aan de detacheringsmarkt en de zzp’ers. Zelfstandigen hebben misschien in de crisis moeite gehad om emplooi te vinden, maar desondanks wordt het leger zzp’ers alleen maar groter. En dat voegt weer een nieuwe categorie toe aan de personeelsinhuur, met eigen regelgeving en contractvormen.”

Instroom voorbij klassieke patronen
Met andere woorden: de flexschil wordt alleen maar groter en complexer. “Als je je arbeidskrachten wilt kunnen vinden, moet je voorbij klassieke patronen kijken. Vroeger kon je een advertentie in de krant zetten, tien kandidaten spreken, en de beste een contract aanbieden. Tegenwoordig kan degene die je nodig hebt een zzp’er zijn die flexibel wil blijven. Je moet voor je bedrijf niet meer alleen de benodigde kwaliteit vinden en duiden, maar ook kunnen omgaan met de grote diversiteit aan arbeidscontracten: vast, zzp, uitzendkrachten enzovoort.”

Werknemer 2.0
Goossens denkt dat de groeiende diversiteit het gevolg is van generatieverschillen. “We hebben in Nederland nu al bijna een miljoen zzp’ers. Het wordt gevoed vanuit de ‘werknemer 2.0’. In Amerika zoeken mensen naar steeds flexibeler werkoplossingen, met soms twee of drie banen tegelijk. Ook hier in Nederland begint dat aan te slaan. Laatst nog hoorde ik op BNR een item over ‘cloudworkers’, mensen die naast hun vaste baan in de avonduren via hun laptop en internet werken. Ze voeren binnen een afgesproken periode een klus uit voor een afgesproken bedrag.”

Linking pin met arbeidsmarkt
Er is ook minder behoefte aan een vast contract omdat het niet meer de zekerheid van vroeger biedt. Goossens: “Mensen kijken nu vooral of het bedrijf en de functie bij ze past. Bedrijven gaan daarin mee en bieden flexibeler oplossingen. Dat is nodig in de steeds krappere arbeidsmarkt: het aantrekken en vasthouden van mensen is de grootste zorg van organisaties. In Amerika komen werkgevers nu al tot de conclusie dat partijen als Manpower de functie van ‘linking pin’ tussen organisatie en die veranderende arbeidsmarkt veel efficiënter en goedkoper kunnen organiseren.”

Kwaliteit staat voorop
Volgens Scholte zullen bedrijven in de toekomst primair naar de kwaliteit kijken, en secundair naar de invulling. “Het gaat er allereerst om dat je de kwaliteit voor je bedrijf binnen krijgt die je op dat moment nodig hebt. Pas daarna kijk je of dat een vaste kracht of een zzp’er is. Maar veel HR-systemen bij bedrijven zijn er niet op ingericht om met zoveel soorten contracten om te gaan.”

Systemen voor transparante inhuur
De grote diversiteit aan HR-systemen binnen de organisatie kan gevolgen hebben voor de transparantie en efficiëntie. “Dat is de reden waarom MSP of RPO toegevoegde waarde kan bieden. Het organiseert de hele sourcing als verlengstuk van een HR-organisatie. Het maakt het mogelijk om met verschillende vormen van arbeidscontracten om te gaan, en zorgt tegelijk voor overzicht en transparantie.”

Andere regelgeving in VS en UK
In Nederland is flexwerk groot geworden omdat de arbeidsmarkt zo vast zat. In Amerika en Engeland is de regelgeving vele malen anders. “Er is daar minder ontslagbescherming. Een werkgever heeft in de VS weinig barrières om afscheid te nemen van mensen. Het verschil tussen vast en flex is er kleiner. Flexwerk was en is een ander type arbeid in juridische zin. Maar in Amerika en Engeland is het veel meer een recruitersmarkt. Het lijkt erop dat er in de toekomst ook voor uitzendkrachten in Engeland nieuwe regelgeving komt, die meer lijkt op hoe het in Nederland is geregeld. De bescherming van de flexkracht zorgt er hier voor dat je niet eeuwig flexkracht blijft. Die Europese regelgeving wordt steeds meer geharmoniseerd.”

80 MSP-programma’s
MSP startte in Amerika. Goossens: “TAPFIN is wereldwijd de grootste speler op dat gebied. Die organisatie is in 2010 overgenomen door Manpower en draait nu bijna tachtig MSP-programma’s. Het begint nu ook actueel te worden op de Nederlandse markt, vanuit het voordeel voor de organisatie.”

Uitrollen van VS naar Europa lastig
Maar de verschillen in wetgeving per land maken het lastig om MSP in Europa als geheel uit te rollen. Goossens geeft een voorbeeld. “Abbott, een Amerikaans farmaceutisch bedrijf, heeft een MSP-programma draaien in Amerika en wilde dat ook in Europa. Maar gezien de juridische verschillen was dat niet eenvoudig. We hebben Abbott toen aangegeven dat de grootste uitzendingsvolumes van hun organisatie in Duitsland, Frankrijk en Nederland waren geconcentreerd. Niet toevallig, want in die landen heeft men het beste nagedacht over de rechtspositie van uitzendkrachten. Voor die drie landen konden we dan ook MSP voor Abbott inrichten. Voor de overige landen hebben we, gezien het volume en de onduidelijkheid in de regelgeving, een mastervendorafspraak gemaakt. Onze vestiging in dat land voorziet dan in het personeel voor die locatie, en zodra men er op die manier niet uit komt wordt er met anderen lokaal geschakeld.”

Arbeidsovereenkomsten zonder uren
In Duitsland lijkt de situatie op dit moment meer op het detacheringsmodel, waarbij de uitzendkracht in dienst is van het uitzendbureau. Wordt het met de harmonisatie van Europese regelgeving straks makkelijker om MSP in Europa uit te rollen? Goossens: “Het wordt gevoed door de maatschappelijke ontwikkelingen: teruglopende beroepsbevolking en vergrijzing. De Einsteingeneratie die over tien jaar op de arbeidsmarkt komt bekijkt de relatie tussen werkgever en werknemer anders. Nu al gaan er stemmen op om het aantal uren uit arbeidsovereenkomsten te halen. Je bent straks een goede werknemer omdat je je doelstellingen haalt, niet omdat je zoveel uur op kantoor zit. Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat je ook op Europees vlak wetgeving moet wijzigen. Organisaties komen met de huidige rigide situatie in een lastige concurrentiepositie en krijgen problemen met het aantrekken van goede mensen.”

Tekst en interviews: Derk Ederveen (www.skribo.nl) en Hinke Wever (www.flexnieuws.nl)

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek