loading
views

AVV CAO Huis-aan-Huisbladjournalisten 2011-201218 mei 2011

AVV CAO Huis-aan-Huisbladjournalisten 2011-2012

Download: > AVV CAO Huis-aan-Huisbladjournalisten 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huis-aan-Huisbladjournalisten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 mei 2011, nr. 6639, onder UAW nr.11159.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek