loading
views

Randstad award voor KLM en LUMC

Logo16 mei 2011

Randstad heeft vandaag voor het eerst in Nederland de Randstad Award uitgereikt aan de organisatie die het meest aantrekkelijk is om voor te werken. In de profit sector won KLM en in de non profit sector het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

Ruim 7200 respondenten (mannen en vrouwen, werkend en niet-werkend in de leeftijd van 18 tot 65 jaar) hebben de winnaars gekozen uit 150 grote Nederlandse organisaties.

Employer branding

De ondervraagden hebben antwoord gegeven op de vraag welke organisaties zij kennen én waar zij voor zouden willen werken. Daarnaast konden de respondenten aangeven welke aspecten zoals bijvoorbeeld aangename werksfeer en werkzekerheid van belang zijn bij het kiezen van een werkgever. Met de uitkomsten wordt duidelijk wat je als organisatie kunt verbeteren om aantrekkelijk te zijn voor werknemers. Dit helpt de ‘employer branding’, de aantrekkelijkheid van het werkgeversmerk, te verbeteren.

Imago
Randstad toont met dit onderzoek het belang aan van het goed managen van talent. Elke organisatie of sector kent zijn eigen factoren die van invloed zijn op het imago. “Maar iedere werkgever moet ervan doordrongen zijn dat er straks wel werk is maar geen mensen. Je moet dus weten wat mensen beweegt om wel of niet voor jou als werkgever te kiezen”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad Nederland.

Aangename werksfeer het belangrijkst
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat het belangrijkste aspect bij de keuze voor een werkgever een aangename werksfeer is (81%). Als tweede kiezen de respondenten voor een goede balans tussen privéleven en werk (56%) gevolgd door werkzekerheid op de lange termijn (51%). Hoge lonen staan pas op de achtste plaats met 34%.

Vergeleken met 2009 heeft blijkbaar de verbetering van de economie er toe geleid dat mensen meer risico durven te nemen. Ze kijken meer naar wat werk op immaterieel niveau zou moeten opleveren.

Traditionele rolverdeling tussen man en vrouw
De uitkomsten laten verder zien dat in Nederland nog een sterke traditionele arbeids- en rolverdeling bestaat. De man is kostwinner en mikt op status en toekomst, terwijl de vrouw haar werkzaamheden meer inpast in het huishouden of combineert met zorgtaken. Vrouwen hechten bijvoorbeeld meer waarde aan werksfeer, balans werk privé en een gemakkelijk bereikbare werkgever. Organisaties zijn voor vrouwen dus interessanter als de werkgever hier rekening mee houdt en zich lokaal zou vestigen.

Het onderzoek van de Randstad Award is te vinden op www.randstad.nl/award

Bron: Randstad, 16 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek