loading
views

Uitzendbureaus gaan vacatures tuinders vervullen

14 mei 2011

Minister Kamp blijft bij het kabinetsvoornemen om de afgifte van het aantal tewerkstellingsvergunningen tot het uiterste te beperken. Vier uitzendorganisaties hebben tijdens overleg aangegeven voldoende aanbod beschikbaar te hebben voor alle vacatures van de tuinderssector.

Dit schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de uitvoering van de motie Van Hijum. Naar aanleiding van deze motie en in vervolg op de uitspraak in het kort geding betreffende tewerkstellingsvergunningen, heeft minister Kamp met UWV, LTO Nederland en ZLTO overleg gevoerd.

Voldoende aanbod bij uitzendbureaus
De vier betrokken uitzendorganisaties hebben aangegeven voldoende aanbod beschikbaar te hebben voor alle vacatures van de tuinderssector. De uitzendbureaus voldoen aan kwaliteitsnormen (gecertificeerd lid van ABU of NBBU en werken volgens NEN-huisvestingsnormen). Zowel UWV als LTO hebben naar aanleiding van deze gesprekken geconcludeerd dat hiermee in beginsel voldoende werkbaar aanbod beschikbaar is. Kamp meent verder dat ook andere uitzendbureaus voldoende aanbod hebben.

Maatwerk tot 1 juli
Kamp vraagt het UWV om tot 1 juli maatwerk toe te passen bij de beoordeling van aanvragen, rekening houdend met de overgangsperiode waarin werkgevers verkeren. Tot die datum zal het UWV werkgevers uitgebreid informeren over wat van hen verwacht wordt ten aanzien van het zoeken naar prioriteitgenietend arbeidsaanbod en hen actief ondersteunen bij het vinden van dit aanbod.

Vacatures voorgelegd aan 4 uitzendbureaus
Dat betekent bijvoorbeeld dat het UWV werkgevers vooraf suggesties aanreikt van te benaderen uitzendbureaus. Dit houdt onder meer in dat werkgevers in ieder geval hun vacatures voorleggen aan de vier uitzendbureaus die hebben aangegeven dat zij voldoende aanbod hebben. Als die desalniettemin aangeven niet te kunnen leveren, zal het volgens Kamp voor UWV zondermeer mogelijk zijn om de aanvraag binnen twee weken te beoordelen en tewerkstellingsvergunningen te verlenen.

UWV
Het UWV zal tijdens deze periode de werkgevers bijstaan, met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het effect hiervan zal zijn dat, zoals ook de afgelopen weken is gebeurd, waar dat aan de orde is, tewerkstellings-vergunningen zullen worden verleend, aldus Kamp.

LTO en ZLTO
LTO en ZLTO hebben aangegeven dit onvoldoende te vinden aangezien het aantal tewerkstellingsvergunningen daarmee beduidend lager kan zijn dan in voorgaande jaren. Kamp zegt hen op dat vlak niet te kunnen tegemoetkomen.

Motie Van Hijum
De motie Van Hijum – waarin de regering verzocht wordt om UWV volgens de afspraken met de landbouwsector aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen te laten toetsen en te overleggen met LTO – werd aangenomen kort voor de uitspraak in een kort geding van een drietal land- en tuinbouwverenigingen tegen de Staat der Nederlanden en UWV. De uitspraak in dit kort geding werd gedaan op 29 april. De uitspraak hield in dat de genoemde partijen in hun vorderingen niet ontvankelijk zijn verklaard.

Bron: Rijksoverheid, 12 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek