loading
views

Principeakkoord CAO Helvoet 2011-2012

Principeakkoord CAO Helvoet 2011-2012


14 mei 2011

CAO-naam
CAO Helvoet

Download Principeakkoord CAO Helvoet 2011-2012
> Onderhandelingsresultaten CAO Helvoet 2011-2012

Looptijd
Voorgesteld wordt de huidige CAO ongewijzigd te verlengen tot 1
mei 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
84

Loonmutaties
• Salarisschalen per 1 mei 2011 met terugwerkende kracht worden verhoogd met 2,25%.
• Eenmalige uitkering van € 200 bruto per eind 2011, indien de gemiddelde inflatie in Nederland over 2011 hoger of gelijk is aan 2,1% (CBS).

Arbeidsvoorwaarden
• Verhoging van de bijdrage ZKV per 1 mei 2011 met terugwerkende kracht van € 15 naar € 20 per maand;
• Investeren in Wajongeren;
• Om meer invloed te hebben op betaling dan wel compensatie van overwerk, worden niet aan het eind van het jaar de overuren uitbetaald, maar wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld deze overuren tot 1 april op te nemen.

Bron: CNV Vakmensen, 13 mei 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek