loading
views

Externe inhuur Rijk gedaald

14 mei 2011

Het Rijk heeft in 2010 voor het eerst sinds jaren minder uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. De uitgaven voor externe inhuur bedroegen 1.027 miljoen euro, 257 miljoen euro minder dan in 2009.

Deze daling is vooral te zien bij de ministeries van Defensie, Financiën en de voormalige ministeries van Justitie en Verkeer en Waterstaat. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2010, die minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met het Sociaal Jaarverslag Rijk 2010, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Mobiliteitscentra
De rijksoverheid kent meerdere mobiliteitscentra. Zij begeleiden mensen die hun functie kwijtraken van werk naar werk. Mede dankzij deze centra wisten veel mensen een andere baan te vinden en hadden in 2010 slechts 246 werknemers de status van herplaatsingskandidaat, aldus het persbericht van Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid, 12 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek