loading
views

Kelly: stevige groei freelancers door recessie

Logo Kelly Services10 mei 2010

De economische recessie in Nederland creëert een heel nieuwe generatie zelfstandig ondernemers. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van recent onderzoek door Kelly Services, één van de 5 grootste uitzendorganisaties ter wereld.

Eén op de tien respondenten in het wereldwijde onderzoek noemt zichzelf zelfstandig ondernemer en bijna de helft van de ondervraagden geeft aan meer zelfstandig te willen gaan werken.

1 op 5 overweegt eigen bedrijf
Uit het onderzoek blijkt dat een vijfde van de respondenten erover denkt een eigen bedrijf te starten. De groep 18- tot 29-jarigen is daarover relatief vaker enthousiast dan ondervraagden uit ‘Generatie X’ (30-47 jaar) of babyboomers (48-65 jaar). Mannen uit die laatste categorie vormen overigens het overgrote deel van de ondervraagden die aangaven reeds als zelfstandig ondernemer werkzaam te zijn.

“Veel mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt als gevolg van de wereldwijde economische crisis slaan een nieuwe weg in als zelfstandig ondernemer, freelancer of consultant”, zegt Astrid Akse van Kelly Services, “Zij nemen hun carrière in eigen hand en zelfstandig ondernemen wordt daarbij steeds vaker gezien als een weg naar persoonlijk en zakelijk succes”.

Het onderzoek in Nederland leidde tot een aantal andere interessante bevindingen:

  • 10 procent van de respondenten is op dit moment zelfstandig. Hiervan is ruim 13 procent babyboomer, tegenover 10 procent voor zowel ‘Generatie X’ als ‘Generatie Y’.
  • De belangrijkste bezwaren tegen het starten van een zelfstandige onderneming zijn de onzekerheid ten aanzien van het inkomen, een gebrek aan vaardigheden of een gebrek aan steun.
  • Bijna de helft van de ondervraagde babyboomers (49 procent) gelooft dat de eigen kennis en vaardigheden toereikend zijn om als zelfstandig ondernemer te werken, tegenover 40 procent van Generatie X en 30 procent van Generatie Y.
  • Bijna een derde van alle ondervraagden denkt dat er voldoende vraag is naar hun individuele kennis en vaardigheden.
  • 19 procent van de respondenten in Nederland is van plan om een bedrijf te starten. Hiervan is 22 procent afkomstig uit ‘Generatie Y’, 18 procent uit ‘Generatie X’ en 14 procent is babyboomer.

Groei uitbesteding ondersteunende functies
De toename van het aantal zelfstandigen gaat gelijk op met de trend bij bedrijven om hun permanente werknemersbestand te reduceren en steeds meer ondersteunende functies uit te besteden aan externe partijen. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor de eerdergenoemde groep zelfstandigen toe. Er zijn ook verschillen tussen de generaties. Jongeren staan over het algemeen eerder positief tegenover een meer flexibele en ondernemende werkomgeving dan hun oudere collega’s. Het ingenieurswezen, educatie en financiële dienstverlening blijken de sectoren met de hoogste concentratie zelfstandigen te zijn.

“Onze onderzoeksresultaten laten een stijging zien van het aantal mensen dat bezig is met of van plan is om zelfstandig te ondernemen. Ondanks de schijnbare onzekerheden die dat met zich meebrengt, lijkt het idee dat men afscheid neemt van het traditionele arbeidsproces toch zijn aantrekkingskracht te hebben op diegenen die de flexibiliteit van zelfstandig werken zoeken”, concludeert Astrid Akse.

Het onderzoek
De resultaten zijn onderdeel van de Kelly Global Workforce Index, waarvoor wereldwijd zo’n 134.000 mensen werden geïnterviewd. Het onderzoek vond plaats in Noord-Amerika, Azië en Europa, onder meer in Nederland.

Bron: Kelly Services, 12 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek