loading
views

Akkoord CAO UMC 2011-201312 mei 2011

CAO-naam
CAO UMC, Universitair Medische Centra

Download Voorstel CAO UMC 2011-2013
Akkoord CAO UMC 2011-2013

Looptijd
De looptijd voor de nieuwe Cao UMC is van 1 maart 2011 tot 1 april 2013 (25 maanden).

CAO-code t.b.v. loonheffing
1618

Loonmutaties
Een structurele loonsverhoging van 1% op 1 augustus 2011 en een structurele loonsverhoging van 1,6% op 1 augustus 2012. Daarnaast volgt nog een eenmalige uitkering van 0,25%.

In december 2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering

Arbeidsvoorwaarden

– Het persoonlijk budget voor iedere medewerker wordt gehandhaafd en verhoogd naar 1,3% per 1 januari 2013.
– De Cao-partners maakten vervolgafspraken over de ‘vernieuwingsagenda’. De vernieuwingsagenda werd bij ingang van de vorige Cao-periode door werknemers- en werkgeversorganisatie opgesteld en heeft tot doel samen te werken aan het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie. Een volwaardige arbeidsrelatie bestaat tussen fitte medewerkers met een baanzekerheid aan de ene kant en werkgevers in een professionele en flexibele 24-uursorganisatie aan de andere kant.
– Met het ingaan van deze cao is een nieuwe fase aangebroken in het realiseren van de vernieuwingsagenda. Deze implementatiefase wordt Dialoog genoemd. In Dialoog vinden drie projecten plaats in alle UMC’s. De Dialoogprojecten gaan over het coachen van leidinggevenden, over het bespreekbaar maken in jaargesprekken van de ontwikkeling van medewerkers en het gebruik daarvoor van het persoonlijk budget en over gezondheidsmanagement. Daarnaast zullen pilots worden gehouden die gaan over loopbaanontwikkeling, roosteren en verdergaande flexibilisering van werk, werktijden en werkplek.

Bron: NFU, 12 mei 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek