loading
views
0 reacties
Labor Redimo

Column Labor Redimo: Samensmelting Recruitment met Inleen

Corné van der Linde (foto) en Bertrand Prinsen van bureau Labor Redimo schrijven over aspecten van het inleenproces. Labor Redimo is gespecialiseerd in advies voor het inlenen van personeel. Samen met inleners van personeel zorgt Labor Redimo ervoor dat de inleen van personeel wordt georganiseerd vanuit een doordachte strategie en tegen lagere kosten. X

6 mei 2011

Corné van der Linde, Labor Redimo

Corné van der Linde, bureau Labor Redimo, is gespecialiseerd in advies met betrekking tot het inlenen van personeel. In zijn column beschrijft hij trends rondom personeelsinleen.

Samensmelting van Recruitment en Inleen tot een gezamenlijke instroom van personeel stelt belangrijke eisen aan inrichting van processen, systemen, organisaties en competenties van uitvoerende professionals.

Ondernemingen hebben steeds meer behoefte aan een flexibele schil. Dat is een trend. Om zowel nationaal als internationaal de concurrentie voor te blijven, is het nodig dat ondernemingen steeds effectiever en sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een flexibele schil versterkt de slagkracht en het incasseringsvermogen van ondernemingen.

Een andere trend is de ‘war for talent’. Het inleen / inhuurkanaal wordt gebruikt als een instroomkanaal voor talent. Daarnaast worden schaarse talenten ingehuurd en niet aangenomen, simpelweg omdat ze voor vast dienstverband niet beschikbaar zijn. Denk in dit verband aan getalenteerde zzp’ ers.

Door deze ontwikkelingen wordt de werving van vast en flexibel personeel steeds vaker geïntegreerd benaderd. Dit heeft echter gevolgen voor de procesinrichting van inleen en recruitment. Veel ondernemingen benaderen beide stromen nog als aparte disciplines, maar het is een trend om te kiezen voor een overkoepelende visie en aanpak. Vaak is Inkoop functioneel verantwoordelijk voor de inleen van personeel en HR voor recruitment van vast personeel. Deze situatie is momenteel aan het veranderen. Ondernemingen gaan inleen en recruitment integraal aanpakken. De inleen van tijdelijk personeel en het recruitment van vast personeel smelten daarbij samen tot “de instroom van personeel”.

Op het eerste gezicht lijkt het recruitmentproces op het inleenproces, maar dat is een valkuil. In de details verschillen de processen ingrijpend van elkaar. Veel ondernemingen worden daar met hun procesinrichting, de benodigde competenties van backoffice medewerkers en de systeemfunctionaliteiten bij de implementatie mee geconfronteerd.

Verschillen tussen het inleen- en recruitmentproces
Wat zijn de verschillen tussen de inleen- en de recruitmentprocesinrichting. Hieronder geef ik een globaal overzicht. Aan deze verschillen moet voldoende aandacht worden gegeven ten tijde van de implementatie.
1. Voor inleen van tijdelijk personeel heeft Inkoop vaak raamcontracten met leveranciers afgesloten. Voor vast personeel wordt direct zaken gedaan met de desbetreffende kandidaat, onder meer via jobboards.
2. Bij het instroomproces van tijdelijk personeel moeten de deelprocessen voor persoonsgebonden inkoop / de onderhandelingen ook worden ingericht. Deze deelprocessen zijn niet ingericht voor vast personeel of ze functioneren voor die doelgroep geheel anders.
3. De operatie eist vaak een kortere doorlooptijd voor de inleen van tijdelijk personeel dan gebruikelijk is voor het aannemen van vast personeel. Dit geldt ook voor de onboardingprocessen (verstrekken van faciliteiten om direct te kunnen starten met de werkzaamheden).
4. Bij de inleen van tijdelijk personeel gaat het om grotere volumes in het in te vullen aantal vacatures dan bij het aannemen van vast personeel.
5. Het organiseren van (inlener specifieke) opleidingen en het geven van instructies verschilt ook. Wanneer inleen als een instroomkanaal wordt gebruikt dan is het organiseren van opleidingen en de juiste begeleiding van de externen een belangrijk onderwerp. De inkoopafspraken met leveranciers (intermediairs) van tijdelijk personeel moeten daarop worden aangepast.

Bij o.a. twee grote verzekeraars in Nederland loopt momenteel een project om de Recruitment en inleen door een afdeling te laten afhandelen.
Een aantal ondernemingen heeft de samensmelting van inleen en recruitment succesvol gerealiseerd en plukt de vruchten van de integrale instroomaanpak. Randvoorwaarde voor succes is de samenwerking tussen inkoop, hr en de operatie. Een aantal kleinere organisaties waarbij de staf dichtbij de operatie (business) zit, laat zien dat de samensmelting mogelijk is en voordeel biedt. Wat vaak ook succesvol werkt, is dat de operatie (business) het eigenaarschap van de instroom oppakt met ondersteuning van HR en Inkoop.

Grotere ondernemingen hebben meer moeite om recruitment samen te laten smelten met inleen aangezien dit een ingrijpende verandering is voor het eigenaarschap en het vaak ontbreekt aan medewerking en competenties bij de HR recruiters en/of inleendesk medewerkers. Voor grote ondernemingen zijn ook nog maar weinig systemen volwassen genoeg om de integrale instroomprocessen goed te ondersteunen.

Aanbod van systemen
Er zijn enorm veel aanbieders van recruitmentsystemen. Ook zijn er leveranciers die dedicated inleensystemen aanbieden. Momenteel ziet Labor Redimo een kruisbestuiving tussen de inleen en recruitmentsystemen ontstaan. Dat is een positieve ontwikkeling. Voor ondernemingen is het echter nog moeilijk om nu een goede keuze te maken uit de beschikbare systemen. De samensmelting van recruitment en inleen in de systemen is namelijk nog niet erg volwassen. Het is moeilijk te voorspellen welk systeem gaat “winnen”.
Door de samensmelting van inleen met recruitment zal het onderscheid tussen vast en flexibel personeel verder vervagen. Intermediairs kunnen hierop inspelen door goede en complete diensten aan te bieden.

Corné van der Linde
Labor Redimo


Labor Redimo

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau. Gespecialiseerd in advies met betrekking tot het inlenen van personeel. Het zoekt naar creatieve oplossingen en gaat uit van een vernieuwende strategische benadering.

Samen met haar opdrachtgevers (inleners van personeel) zorgt Labor Redimo ervoor dat de inleen van personeel efficiënter en effectiever wordt georganiseerd. Vanuit een doordachte strategie en tegen lagere kosten. Disclaimer


Lees ook de andere columns van Labor Redimo »


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek