loading
views

FlexService en de ET regeling7 mei 2011
Zowel de ABU-CAO als de NBBU-CAO bevat een paragraaf waarin een cafetariaregeling behandeld wordt (ABU artikel 22, lid 5 en NBBU artikel 22, lid 4). In beide gevallen handelt het over de uitruil van loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten. Beide regelingen zijn gericht op buitenlandse uitzendkrachten die woonachtig zijn in het land van herkomst en daarom kosten maken voor dubbele huisvesting, vervoer van en naar hun woonplaats in het land van herkomst en extra uitgaven voor levensonderhoud.

Doelbedrag
In veel gevallen verzorgt het uitzendbureau de huisvesting en het vervoer van en naar de woonplaats. De kosten die hiermee gemoeid zijn mogen middels een cafetariaregeling bij de uitzendkracht in rekening worden gebracht en worden het doelbedrag genoemd.

Zowel bij de ABU als bij de NBBU mag loon inclusief onregelmatigheidstoeslag worden uitgeruild. Daarnaast is uitruil van overwerkloon, compensatie-uren en bovenwettelijke vakantiedagen toegestaan. Het bedrag dat uitgeruild mag worden noemt men de ruimte en is begrensd. Het mag niet groter zijn dan 30% van het loon vóór uitruil en het loon ná uitruil moet ten minste het voor de uitzendkracht geldende minimumloon zijn.

Reserveringen
Over het uitgeruilde loon wordt niet gereserveerd, waardoor de uitzendkracht minder reserveringen opbouwt dan wanneer er geen loon uitgeruild zou zijn. Ter compensatie wordt bruto loon waarover gereserveerd zou zijn niet één-op-één uitgeruild, maar wordt hoger gewaardeerd, waardoor de netto waarde ervan 100/81 maal de bruto waarde is. Loon waarover niet gereserveerd zou zijn wordt daarentegen wel één-op-één uitgeruild.

Bij de feitelijke uitruil wordt eerst bepaald welk deel van het doelbedrag uitgeruild kan worden tegen bruto loon waarover gereserveerd wordt. Als dit onvoldoende is, dan wordt bepaald of het restant uitgeruild kan worden tegen bruto loon waarover niet gereserveerd wordt. Als ook dit onvoldoende is, dan wordt het restant ingehouden op het netto loon van de uitzendkracht.

FlexService en de ET regeling
In verband met de uitbreiding van de ET-regeling per 1 januari 2011 is er in FlexService een aantal nieuwe (loon)componenten gedefinieerd. Deze zijn in de eindejaarsrelease reeds meegenomen.

De component vrije vergoeding / verstrekking extra territoriale kosten bevat het bedrag aan extra territoriale kosten dat u wenst te verrekenen met de kandidaat.

De componenten bruto loon beschikbaar voor uitruil res tabel en bruto loon beschikbaar voor uitruil niet res tabel worden gebruikt om het uitruilbare loon te definiëren waarop de tabel voor de loonheffing van toepassing is en waarover respectievelijk wel en niet gereserveerd wordt. In de grondslag van de eerste component zitten componenten als het loon normale uren en het basisdeel van het loon toeslaguren. In de grondslag van de tweede component vinden we componenten als het toeslagdeel van het loon toeslaguren, betaalde vakantiedagen bovenwettelijk en opname uit tijd-voor-tijd uren.

Voor het definiëren van uitruilbaar loon waarop het bijzonder tarief (al dan niet met voordeelregel) van toepassing is, zijn de componenten bruto loon beschikbaar voor uitruil res btvr en bruto loon beschikbaar voor uitruil niet res btvr gedefinieerd. De eerste component wordt momenteel niet gebruikt. De tweede component bevat in de grondslag de componenten betaalde vakantiedagen in geld en loon overwerkuren.

Verloning
Tijdens de verloning wordt bepaald welke bedragen er uitgeruild kunnen worden. De component bruto uitruil tabel bevat het bedrag dat bruto wordt uitgeruild en dat afgetrokken wordt van het fiscaal loon waarop de tabel van toepassing is. Het deel van dit bedrag waarover niet gereserveerd wordt, wordt afgetrokken van de grondslag van reserveringen en is te vinden in de component bruto uitruil res tabel. De component bruto uitruil btvr bevat het bedrag dat uitgeruild wordt en dat afgetrokken wordt van het fiscaal loon waarop het bijzonder tarief (eventueel met voordeelregel) van toepassing is. De component bruto uitruil res btvr bevat geen waarde, omdat er niet gereserveerd wordt op loon waarop het bijzonder tarief (eventueel met voordeelregel) van toepassing is.
Als blijkt dat er onvoldoende bruto loon kan worden uitgeruild om het bedrag te verrekenen dat is ingegeven bij vrije vergoeding / verstrekking extra territoriale kosten dan wordt het restant ingehouden op het netto loon van de kandidaat. Hiervoor wordt de component eigen bijdrage extraterritoriale kosten gebruikt.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Normaal gesproken worden bovenwettelijke vakantiedagen gereserveerd en direct uitbetaald. Als de ET-regeling gebruikt wordt (er is met andere woorden een bedrag ingevuld op een kandidaatcontract voor de component vrije vergoeding / verstrekking extraterritoriale kosten), dan is dit niet mogelijk. In dit geval wordt het bedrag aan opgebouwde reservering vakantiedagen bovenwettelijk uitbetaald op de volgende verloonde declaratie voor de kandidaat.

Tabelloon of bijzonder loon eerst uitruilen
Standaard zal FlexService eerst bijzonder loon proberen uit te ruilen en daarna tabelloon. Eventueel is dit middels een instelling aan te passen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek