loading
views

Krant effectiever dan social media in zoektocht baan

Logo3 mei 2011

Maar liefst één op de zes werknemers heeft in 2010 een nieuwe baan gevonden via een eigen netwerk. Het netwerk wordt gevolgd door het uitzendbureau (11%) en open solliciteren (10%).

Slechts één procent van de baanwisselaars heeft in 2010 een baan via Social Media gevonden. Nieuwkomer in de top 10 van meest effectieve kanalen is de search engine. De krant of het dagblad is echter nog steeds effectiever dan zowel de search engines als de social media. Dit blijkt uit analyses uitgevoerd – in opdracht van succesvolwerven.nl – onder 3.911 baanwisselaars in 2010 uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Netwerk meest effectief
Van de Nederlandse beroepsbevolking die in 2010 aan een (nieuwe) baan is begonnen, geeft 17 procent aan deze te hebben gevonden via bekenden en/of het eigen netwerk. Dit maakt dat bekenden/netwerk in 2010 weer de effectiefste bron was voor het vinden van een (nieuwe) baan, hoewel zij ten opzichte van 2009 licht aan effectiviteit heeft verloren.

Social media nauwelijks effectief
Het netwerk wordt gevolgd door het uitzendbureau (11%) en open solliciteren (10%). Slechts één procent van de baanwisselaars heeft in 2010 een baan via Social Media gevonden. Nieuwkomer in de top 10 van meest effectieve kanalen is de search engine.

Effectiviteit van UWV WERKbedrijf zeer bescheiden
Aan werknemers die in 2010 van baan zijn gewisseld, is gevraagd welke bron heeft geleid tot deze baanwisseling. Eén op de zes werknemers in Nederland heeft de (nieuwe) baan gevonden via bekenden/netwerk; in 2009 was dit nog één op de vijf werknemers. Bekenden/netwerk wordt als effectieve bron voor het vinden van een (nieuwe) baan gevolgd door het uitzendbureau (11%) en de open sollicitatie (10%). Beide zijn, in vergelijking met het voorgaande jaar, gestegen in effectiviteit.

Hoewel het aantal werknemers dat een baan via het UWV WERKbedrijf heeft gevonden in 2010 met twee procent gestegen is, wijst slechts een beperkt aantal (4%) baanveranderaars het UWV WERKbedrijf aan als het kanaal waardoor zij succesvol aan een (nieuwe) baan zijn gekomen. Ook het re-integratiebureau is voor de baanwisselaar slechts in beperkte mate effectief gebleken bij het vinden van (ander) werk (1%).

Top 10 meest effectieve kanalen vinden van een (nieuwe) baan 2009/2010
2009 2010
Bekenden/netwerk 20% 17%
Uitzendbureau 9% 11%
Open sollicitatie 8% 10%
Vacaturesite 11% 10%
Interne vacature 5% 6%
Dagblad/de krant 6% 5%
UWV WERKbedrijf 2% 4%
Bedrijvensite 5% 4%
Search engine 3% 4%
Binnenlopen/bellen naar een bedrijf 3% 3%Krant effectiever dan social media en search engines
Voor één op de twintig baanveranderaars is de krant en/of het dagblad succesvol gebleken. Hierdoor belanden kranten en dagbladen als effectieve bron op de zesde plaats. Kranten en dagbladen spelen nog steeds een rol van betekenis bij het vinden van een (nieuwe) baan. Dit geldt echter niet meer voor vakbladen en tijdschriften, bedrijfspresentaties en/of open dagen, de Gouden Gids en teletekst. Andere grote dalers van 2010 zijn het werving- en selectiebureau, headhunters en advertenties in de winkel.

Effectiviteit social media onveranderd sinds 2009
Binnen de top 10 van meest effectieve bronnen worden drie plaatsen bezet voor kanalen binnen het medium Internet. De vacaturesite heeft één op de 10 Nederlandse werknemers geholpen aan een (nieuwe) baan, en voor zowel de bedrijvensite als de search engines geldt dat voor één op de vijfentwintig werknemers. Hiermee hebben search engines zoals Google.nl aan effectiviteit gewonnen, en belandden in 2010 voor de eerste keer in de top 10 meest effectieve bronnen.

De effectiviteit van Social Media op het vinden van (ander) werk is in 2010 onveranderd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. In beide jaren gaf 1 procent van de baanwisselaars aan dat Social Media voor hen effectief waren voor het vinden van (nieuw) werk.

Bron: Intelligence Group, 28 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek