loading
views

VNO-NCW: PVV-ontslagmotie schadelijk voor arbeidsmarkt

27 april 2011

Kostenbesparing mag geen reden zijn om een werknemer te ontslaan. Dat staat in een motie van de PVV, die door de Tweede Kamer is aangenomen. Onvoorstelbaar, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemingsorganisaties roepen minister Kamp op om niet over te gaan tot aanscherping van het ontslagrecht, nu juist flexibilisering ervan nodig is.

Flexibele schil nodig
Voor werkgevers wordt het -als de minister de motie ter harte neemt- bijna onmogelijk om personeel om economische redenen te ontslaan, aldus de ondernemingsorganisaties. Dat is schadelijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland, want ‘de flexibele schil in de arbeidsmarkt heeft er juist voor gezorgd dat de structurele werkloosheid tijdens de economische crisis in Nederland weinig is gestegen.’ Volgens de ondernemingsorganisaties is flexibilisering van het ontslagrecht noodzakelijk.

Verscherping ontslagrecht “onverstandig”

De motie van de PVV was ingediend naar aanleiding van enkele berichten van vakbonden. Zij stelden dat vaste werknemers zouden worden ontslagen, waarna flexibele krachten de vrijgekomen plaatsen in zouden nemen. De PVV en andere fracties vonden dat op deze wijze het ontslagrecht sluipend werd ondergraven.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het schadelijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt dat de Tweede Kamer op basis van incidenten de positie van flexibele arbeid ondergraaft. Ondanks het voornemen van Minister Kamp, die dergelijke incidenten via verheldering van de beleidsregels voor het UWV de wereld uit wil helpen, heeft de Kamer deze motie aangenomen. De ondernemingsorganisaties vinden het onverstandig als Kamp het ontslagrecht aanscherpt.

Bron: VNO-NCW, 27 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek