loading
views

Arbeidsinspectie: weinig mis bij Westlandse glastuinbouw

27 april 2011

De Arbeidsinspectie is tevreden over de resultaten van inspecties door het Westland Interventieteam (WIT) vorige week bij drie zeer grote tuinbouwbedrijven. De inspectiedienst constateerde geen directe overtredingen op het gebied van onderbetaling en illegale arbeid.

In het WIT werkt de Arbeidsinspectie samen met de Belastingdienst, UWV, vreemdelingenpolitie en Koninklijke Marechaussee.

Signalen van onderbetaling
Bij de drie bedrijven waren in totaal zo’n 250 werknemers aan het werk. De Arbeidsinspectie onderzoekt naar aanleiding van de controle nog signalen van onderbetaling bij personeel van een uitzendbureau dat door een tuinder was ingeschakeld.

Ook trekt UWV een vermoeden na van een frauderende uitkeringstrekker. De Belastingdienst kan pas achteraf vaststellen of er sprake is van ontduiking van belasting en premies.

Aanleiding voor de controle waren signalen dat bij de drie glastuinbouwbedrijven sprake was van overtredingen. Bij één bedrijf was bovendien sprake van een hercontrole na een eerdere overtreding. De Arbeidsinspectie vindt het verheugend dat de drie bedrijven hun zaken goed op orde hadden.

Bron: Rijksoverheid, 27 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek