loading
views

USG People omzet Q1 2011: +14%

Logo USG People21 april 2011

USG People behaalde in het eerste kwartaal van 2011 een omzet van € 781 miljoen, een groei van 14% ten opzichte van vorig jaar. Op basis van een gelijk aantal werkdagen bedroeg de groei 13%. De nettowinst bedroeg € 7,5 miljoen in het eerste kwartaal tegen een verlies van € 8,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggende nettoresultaat steeg van -€ 4,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2010 naar -€ 0,7 miljoen in 2011.

De markten bleven zich positief ontwikkelen en de vraag naar uitzendkrachten in de industrie bleef op een uitzonderlijk hoog niveau. De vraag naar administratieve mensen bleef nog achter in Nederland.

Groei uitzendmarkten Europese industrielanden
“De uitzendmarkten in de grote Europese industrielanden toonden opnieuw een substantiële groei in de eerste maanden van het jaar,” zei Rob Zandbergen, CEO van USG People. “In Duitsland bereikte onze omzet over het eerste kwartaal een all-time-high en in Frankrijk en Italië naderen we de niveaus van voor de crisis. In Nederland en België zagen we vooral een verbetering bij onze General Staffing activiteiten, die een zeer robuuste vooruitgang lieten zien. De specialistische activiteiten en professionals in de thuismarkten toonden een wat gematigder beeld. Een geleidelijke verbetering in de private sector ging gepaard met een lage vraag in de financiële sector en bezuinigingen bij de overheid waardoor de groei van onze activiteiten werd afgeremd.”

“Verder zien wij positieve ontwikkelingen in de landen waar onze activiteiten wat kleinschaliger zijn. Oostenrijk en Zwitserland zijn goed op weg naar een bestendige en positieve contributie. In beide landen werd het specialistische Secretary Plus gelanceerd en in Zwitserland werd de positie ook verbeterd door middel van de acquisitie van Uniman, met een omzet van ongeveer € 10 miljoen op jaarbasis.”

Kernpunten eerste kwartaal 2011

  • De omzet groeide naar € 781 miljoen en steeg 14% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar
  • Het brutoresultaat steeg met 8% ten opzichte van vorig jaar en de brutomarge kwam uit op 21,2% (1e kwartaal 2010: 22,3%)
  • De operationele kosten bedroegen € 144 miljoen, 5% hoger dan in het eerste kwartaal van 2010, en vrijwel gelijk aan de onderliggende kosten in het voorgaande kwartaal (4e kwartaal 2010: € 145 miljoen).
  • De EBITA steeg naar € 15 miljoen (EBITA-marge: 1,9%) tegen een onderliggende EBITA van € 10 miljoen (EBITA-marge: 1,4%) over het eerste kwartaal van 2010
  • De nettowinst steeg naar € 8 miljoen ten opzichte van het verlies van € 9 miljoen in het eerste kwartaal van 2010

General Staffing +23%
General Staffing steeg met 23% in omzet ten opzichte van vorig jaar. Deze algemene uitzendactiviteiten presteerden goed in alle landen. De vraag naar flexibele werknemers bleef sterk bij onze klanten in de industrie terwijl de vraag naar administratief personeel per saldo nagenoeg gelijk bleef.

Specialist Staffing
Specialist Staffing boekte, evenals in het voorgaande kwartaal, een omzet gelijk aan die van vorig jaar. Bij de specialistische activiteiten zien we de vraag geleidelijk verbeteren in de private sector met name in de zakelijke dienstverlening en ook bij onze klanten in het midden- en kleinbedrijf. USG People heeft een sterke positie in deze laat cyclische marktsegmenten. De groei bij deze activiteiten werd echter getemperd door de lage vraag bij financiële instellingen en bezuinigingen bij de Nederlandse overheid.

Professionals
Ditzelfde geldt ook voor de Professionals. Bij deze activiteiten lag de omzet 3% onder vorig jaar. De vraag naar mensen voor projecten bij de overheid en ook voor de laat cyclische bouw gerelateerde projecten is op dit moment uitzonderlijk laag.

Bron: USG People, 21 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek