loading
views

ABU: naast registratieplicht uitzendbureaus ook NEN 4400

ABU

20 april 2011

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) vindt de invoering van een wettelijke registratieplicht voor uitzendondernemingen een goede zaak. De ABU deed al op 15 mei 2008 een voorstel hiertoe aan toenmalig minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De registratieplicht maakt onderdeel uit van het ABU-plan voor een sluitende aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche.

Risico op hoge boete voor uitzender en inlener
Door de registratie wordt zichtbaar welke bureaus actief zijn in de uitzendsector. De Arbeidsinspectie, Belastingdienst en andere overheidshandhavers kunnen zo hun pijlen richten op de niet bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen. Wanneer een bedrijf niet als uitzender geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel, riskeert zowel de uitzendonderneming als de inlener een hoge boete wanneer er toch uitzendactiviteiten worden ondernomen.

Registratie moet ABU certificering ondersteunen
De heer drs. A. (Aart) van der Gaag, directeur ABU: “Op deze manier kunnen we serieus de strijd aangaan met malafide uitzendbureaus.” Van der Gaag vervolgt: “De registratieplicht voor uitzendbureaus is een belangrijke stap in de goede richting, maar daarmee zijn we er nog niet. De verplichte registratie van uitzendbureaus moet de door de branche ontwikkelde certificering gaan ondersteunen.” Alle ondernemingen die geregistreerd zijn als uitzender, worden door de SNA (Stichting Normering Arbeid) benaderd om zich te laten certificeren op grond van de NEN 4400-I of II.

Extra controles Arbeidsinspectie en Belastingdienst
De Arbeidsinspectie heeft toegezegd, naast de reguliere controles, 350 extra controles uit te voeren op uitzendondernemingen die niet zijn gecertificeerd. Ook de Belastingdienst heeft toegezegd controles uit te voeren. “Ook deze maatregel maakt onderdeel uit van ons plan voor een sluitende aanpak”, aldus Van der Gaag.

Vrijwaring naheffing voor inleners
Daarnaast pleit de ABU al jaren voor vrijwaring van inleners van gecertificeerde ondernemingen voor de mogelijke naheffing van belastingen en sociale premies. Van der Gaag: “Dit is een hele belangrijke maatregel in onze strijd tegen malafiditeit. Inleners worden daardoor gestimuleerd samen te werken met gecertificeerde uitzendondernemingen. De mogelijkheden voor deze maatregel worden nu verkend.”

Bron: Persbericht ABU, 20 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek