loading
views

Registratieplicht uitzendbureaus vanaf 2012

16 april 2011

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW).

Boete
De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer.

Aanpak malafide uitzendbureaus
De registratieplicht voor uitzendbureaus is een nieuwe stap om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. Bedrijven die personeel via uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 januari 2010 al aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon.

Certificering uitzendbranche
De registratieplicht is ook een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf. Als uitzendbureaus bekend zijn, kan de uitzendsector vervolgens de certificering regelen. De branche bestrijdt hiermee fraude en malafide praktijken.

Tot nu toe zijn in Nederland 2.300 uitzendbureaus, naar schatting 35% van alle uitzendbureaus, gecertificeerd.

Controle Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen.

De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven de namen van uitzendbureaus die daar niet aan voldoen en beboet worden, door aan de certificerende instellingen. Die kunnen dan, als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel gecertificeerd is, het certificaat intrekken. Ook inleners krijgen, als zij verwijtbaar zijn, een boete opgelegd.

Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State

Bron: VNO-NCW, 15 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek