loading
views

Wijziging AVV CAO Open Teelten 2011-2012

Wijziging AVV CAO Open Teelten 2011-2012


15 april 2011

Wijziging AVV CAO Open Teelten 2011-2012

Download: Wijziging AVV CAO Open Teelten 2011-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten.

De wijziging betreft Artikel 13B Onwerkbaar weer’ en Artikel 32 Reiskosten woon-werkverkeer.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 april 2011, nr. 4625, onder UAWnr.11151.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek