loading
views

Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 201115 april 2011

AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Download: Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

De wijziging betreft Artikel 88 (3) definitie van het begrip ‘Werkgever’.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 8 april 2011, nr. 4701, onder UAWnr. Nr. 11152.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek