loading
views

AVV CAO Jeugdzorg 201115 april 2011

AVV CAO Jeugdzorg 2011

Download: > AVV CAO Jeugdzorg 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Jeugdzorg 2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 april 2011, nr. 3181, onder UAW nr. 11154.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek