loading
views

Forse vergoeding na leugen over ontslag

14 april 2011

Een leugen over de reden van ontslag van een werknemer kwam een werkgever op een forse ontslagvergoeding te staan.
De wet zegt dat een opzegging als kennelijk onredelijk kan worden aangemerkt als een valse reden aan de opzegging ten grondslag ligt. Daarvan was in deze zaak sprake, zo oordeelde de rechter.

Medische beperkingen
De werknemer werkte sinds 1988 in verzorgingstehuis Duinrust in Den Haag als medewerker technische dienst. Door blijvende medische beperkingen kon hij sommige zwaardere werkzaamheden niet uitvoeren. Vanwege onaanvaardbaar gedrag ten opzichte van andere medewerkers werd de werknemer in juni 2005 op non-actief gezet. Ruim een week later werd hij per aangetekende brief op staande voet ontslagen.

Ontslagvergunning op basis van valse redenen
Daarna volgde een lange juridische procedure. Uiteindelijk vroeg Duinrust een ontslagvergunning voor hem aan. Het UWV gaf toestemming, maar de man vocht de valse redenen daarvoor bij de rechter aan. De werknemer zou in december 2007 hebben geweigerd een (dienst)opdracht uit te voeren. Dit had de werkgever ondersteund met drie schriftelijke verklaringen van anderen, maar de werknemer had na 22 oktober 2007 geen werk meer voor Duinrust gedaan.

Kennelijk onredelijk ontslag
Op basis van deze leugen van Duinrust concludeerde de rechter dan ook dat de toestemming door het UWV onder meer was verleend op een door Duinrust aangevoerde valse reden. Er was sprake van kennelijk onredelijk ontslag en de werkgever moest € 41.000 aan schadevergoeding betalen, € 46.488 aan niet-betaalde bereikbaarheidstoeslag en € 2449 wegens ten onrechte ingehouden ziekenfondspremie, plus rente.

Bron: Rechtspraak.nl, 22 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek