loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO Thermphos 201113 april 2011

CAO-naam
CAO Thermphos International B.V.

Download onderhandelingsresultaat CAO Thermos 2011
> Principeakkoord CAO Thermphos 2011

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 jaar te weten 1 januari tot en met 31 december 2011.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1671

Loonmutaties
– 1,5% verhoging per 1 rnei 2011;
– 0,5% verhoging per 1 december 2011.

Daarnaast is afgesproken dat als de inflatie volgens het ‘CBS indexcijfer reeks totale bestedingen’ over het jaar 2011 hoger is dan 2% (maw maximaal 2,5%) de lonen en het loongebouw van de CAO met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd met dat verschil. Verder zullen de loonschalen per 1 januari 2012 met een functiejaar worden verhoogd. De drie wachtjaren voor het 9e functiejaar zullen dan komen te vervallen.

Arbeidsvoorwaarden

Aanname personeel
Thermphos zal, met inachtneming van de afspraken uit het sociaal plan, zoveel mogelijk mensen met een tijdelijk contract, indien mogelijk, een vast contract in het vooruitzicht stellen.

Beoordelingssysteem voor CAO medewerkers
Thermphos is van plan voor de CAO-medewerkers een beoordelingssysteem te ontwerpen en daarna af te spreken met de vakorganisaties.

WGA-premie
Gedurende de looptijd van de CAO zal Thermphos de gehele WGA-premie voor haar rekening nemen.

Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid
Afgesproken is om dit onderwerp weer op te pakken daar waar de oude werkgroep was gebleven en met een advies te komen gedurende de looptijd van de CAO. Ook het onderwerp ‘benefitshop’ zal hierbij aan de orde komen.

Wajong
Er is afgesproken dat Thermphos drie Wajong stageplaatsen ter beschikking zal stellen. Verder streeft Thermphos ernaar om Wajongers een vast contract aan te bieden.

Ontwikkeling en scholingThermphos zal budget reserveren om gedurende de looptijd van de CAO mogelijkheid te bieden aan 20 medewerkers om een EVC traject te doen. Men kan zich hiervoor vrijwillig bij de afdeling
Personeelszaken melden.

Vakbondscontributie
De CAO bepaling over de vakbondscontributie blijft gehandhaafd. Als Thermphos over de grenzen van de werkkostenregeling komt, zal dit met de vakorganisaties besproken worden.

Bron: De Unie, 11 april 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek