loading
views

Nieuwe vakantiewet pas per 1 januari 2012

12 april 2011

De nieuwe wetgeving betreffende vakantie en verlof gaat pas per 1 januari 2012 in, omn werkgevers voldoende tijd te geven de hun verlofregistratiesysteem te wijzigen.

Dit schrijft minister Kamp in een Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer.

Uitvoering vakantiewet per 2012
Er moet een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen het opnemen van wettelijke minimum vakantiedagen (met een verval- of verjaringstermijn) en het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen (met verjaringstermijn). De werkgevers hebben enige tijd nodig om zichzelf en ook hun werknemers daarop voor te bereiden, aldus Kamp. Daarnaast is het onpraktisch om in de loop van een kalenderjaar de wetgeving te wijzigen, omdat men dan in één kalenderjaar met twee verschillende regimes te maken krijgt. Dat is onoverzichtelijk en maakt de uitvoering onnodig complex.

De nieuwe vakantiewetgeving voor zieke werknemers
De nieuwe wet (betreffende de opbouw van minimum vakantiedagen bij langdurige ziekte) “leidt ertoe dat de beperking in de opbouw van deze vakantiedagen van langdurig zieke werknemers wordt afgeschaft. Langdurig zieke werknemers zullen volledig minimum vakantiedagen gaan opbouwen en daardoor over een periode van 2 jaar maximaal 30 minimum vakantiedagen meer opbouwen dan momenteel het geval is”, schrijft Kamp.

“Nu de vakantierechten van langdurig zieke werknemers fors worden uitgebreid, is de vraag naar voren gekomen of het in zijn algemeenheid niet wenselijk is dat werknemers gestimuleerd worden om regelmatig hun minimum vakantiedagen op te nemen. Een regelmatige opname van deze vakantiedagen bevordert de recuperatiefunctie van de minimum vakantie en draagt daarmee bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers. Met het oog hierop is besloten een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen in te voeren om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen.

De vervaltermijn geldt zowel voor gezonde als voor (langdurig) zieke werknemers, voor zover zij redelijkerwijs in staat zijn om minimum vakantiedagen op te nemen,” aldus de minister.

Bron: Memorie van Antwoord, 5 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek