loading
views

Regels tewerkstellingsvergunning per 1 juli 2011 aangescherpt

11 april 2011

Vanaf 1 juli 2011 krijgen werknemers van buiten de Europese Unie en uit Bulgarije en Roemenië alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning.

Eerst moeten mensen met een uitkering aan het werk gaan. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over de werking van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de Kennismigrantenregeling, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW).

Aanscherpingen Wet arbeid vreemdelingen
Het aantal tewerkstellingsvergunningen daalt de laatste jaren sterk – tot 14.000 in 2010 – door het vrij mogen werken van mensen uit Midden- en Oost-Europa, maar het kabinet wil het aantal nog verder terugdringen. In het regeerakkoord is afgesproken mogelijke aanscherpingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Kennismigrantenregeling te onderzoeken. Het kabinet constateert dat beide op zich goed werken, maar dat op onderdelen aanscherpingen nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is dat in Nederland en de Europese Unie voldoende arbeidsaanbod beschikbaar is.

Aanscherping vanaf 1 juli 2011
Zo zal het UWV bij aanvragen van werkgevers voor een tewerkstellingsvergunning scherper kijken of er mensen in Nederland of Europa zijn die het werk kunnen doen en of een bedrijf dat voldoende heeft onderzocht. Heeft een werkgever onvoldoende gedaan of wordt er te weinig betaald, dan wordt de vergunning geweigerd. Deze aanscherping zal vanaf 1 juli 2011 volledig worden ingevoerd. Tot die tijd zal het UWV de werkgevers ondersteuning bieden en voorlichting geven. Dit is vooral van belang voor werkgevers in de land- en tuinbouwsector waar veel sprake is van seizoensarbeid.

Straks vijf jaar verplichte tewerkstellingsvergunning
Ook moet een arbeidsmigrant van buiten de Europese Unie straks vijf jaar een tewerkstellingsvergunning hebben gehad, alvorens hij of zij zonder vergunning in Nederland mag werken. Nu is die periode nog drie jaar.

Bron: Rijksoverheid, 8 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek