loading
views

Laagste loonstijging in Q1 2011 sinds 200511 april 2011

In het eerste kwartaal van 2011 waren de cao-lonen 1,1 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste loonstijging sinds 2005.

In de gesubsidieerde sector was de cao-loonstijging met 1,5 procent het hoogst. De contractuele loonkosten waren in het eerste kwartaal 1,5 procent hoger.

Openbaar bestuur laagste en zorg hoogste loonstijging
De lonen in de gezondheidszorg zijn met 1,6 procent het meest gestegen. Dit komt onder andere door een hogere eindejaarsuitkering in een aantal cao’s. Ook in deze bedrijfstak is de loonstijging lager dan vorig kwartaal. De voorlopige uitkomsten over het eerste kwartaal van 2011 zijn gebaseerd op 74 procent van de cao’s.

Contractuele loonkosten sterker gestegen dan cao-lonen
In het eerste kwartaal van 2011 waren de contractuele loonkosten 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is gemiddeld 0,4 procentpunt hoger dan die van de cao-lonen. Bij de gesubsidieerde sector bedroeg de loonkostenstijging 1,6 procent, een fractie meer dan de 1,5 procent loonstijging. De loonkosten van de overheid namen met 0,9 procent het minst toe. Bij de particuliere bedrijven stegen de loonkosten met 1,6 procent, dit is fors hoger dan de loonstijging die uitkwam op 1 procent.

Premiewijzigingen
Aan het begin van het jaar vinden wijzigingen plaats in de premies die werkgevers betalen. In 2011 is voor alle sectoren de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten verhoogd naar 7,75 procent. Tegelijkertijd is de basispremie WAO verlaagd naar 5,1 procent. De werkgeversbijdrage voor het sectorfonds verschilt per werkgever. Voor werkgevers in de sector particuliere bedrijven is deze premie het meest toegenomen.

Bron: CBS, 11 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek