loading
views

Bezwaar informatieverzoek Belastingdienst mogelijk

11 april 2011

Een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Groot (PvdA) moet de positie van belastingplichtigen versterken bij controle door de Belastingdienst.

Door belastingplichtigen twee extra beschikkingen te geven waartegen bezwaar en beroep openstaan: een groot aantal verzoeken om informatie en beslissingen over de reikwijdte van de fiscale administratie- en bezwaarplicht.

Bezwaar mogelijk
Belastingplichtigen moeten op verzoek van de belastinginspecteur informatieverstrekken over relevante onderwerpen. Het was tot nu toe niet eenvoudig om tegen deze informatieverzoeken bezwaar te maken. Met dit voorstel kunnen deze informatieverzoeken (meteen of in een later stadium) vastgelegd worden in beschikkingen. Deze beschikkingen kunnen, als de belastingplichtige dat wil, gebruikt worden in bezwaarprocedures tegen de Belastingdienst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees ook FD-artikel ‘Initiatiefwet legt nieuwsgierigheid Belastingdienst aan banden’ »

Bron: Eerste Kamer, april 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek