loading
views

Principeakkoord CAO Varkensverbetering 20118 april 2011

CAO-naam
CAO Varkensverbetering in Nederland

Download principeakkoord CAO Varkensverbetering in Nederland 2011
> Principeakkoord CAO Varkensverbetering 2011

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 jaar te weten 1 januari tot en met 31 december 2011.

CAO-code t.b.v. loonheffing
892

Loonmutaties
De lonen zullen per 1 januari 2011 stijgen met 1,5 procent en op 31 december met 0,5 procent. Op het eind van het jaar zijn de lonen derhalve met 2 procent verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden

Pensioen
Inmiddels is heeft de pensioenoverdracht plaatsgevonden van Avero naar het
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Er zijn geen extra kosten.

Niet-reguliere arbeidsuren (buiten-blokuren, overuren en weekenduren)
Betaling van niet-reguliere arbeidsuren zullen worden berekend op basis van een 38-urige werkweek. Dat levert derhalve een hoger uurloon op dan wanneer zou worden uitgegaan van een 40-urige werkweek.

Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid
Er wordt een cao-comissie ingesteld die voorstellen gaat doen voor de invoering van levensfasebewust personeelsbeleid in de sector varkensverbetering.

Bron: CNV Vakmensen, 8 april 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek