loading
views

OTTO Work Force besteedt huisvesting uit

OTTO9 april 2011

OTTO Work Force gaat al haar huisvestingsactiviteiten uitbesteden. Hiermee wordt de visie van OTTO, om werkgeverschap en het verzorgen van huisvesting te scheiden, na een lange zoektocht naar een professionele partner gerealiseerd. Tevens wordt hiermee de focus op haar core business, arbeidsbemiddeling, verstevigd.

Na maandenlang overleg is deze week een intentieovereenkomst getekend met Work and Stay. Deze organisatie heeft ervaring in het professioneel huisvesten van arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Hiermee breidt Work and Stay haar dienstverlening uit naar heel Nederland.

Toename vraag naar arbeidsmigranten

Frank van Gool, OTTO Work Force: “Het is wenselijk dat werkgeverschap en huisvesting van elkaar zijn gescheiden. Het is niet goed om werkgever én huisbaas tegelijk te zijn. Uiteraard is het voor OTTO een absolute voorwaarde dat er voldoende passende en kwalitatief goede huisvesting beschikbaar is”. Een arbeidsmigrant die tijdelijk in Nederland is stelt andere eisen aan zijn huisvesting dan een arbeidsmigrant die zich permanent in Nederland vestigt. Door de economische groei en verdergaande vergrijzing zal de vraag naar arbeidsmigranten, ook op hoger opleidingsniveau, alleen maar toenemen. Met de samenwerking met Work and Stay is van Gool er van overtuigd, ook in de toekomst, aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Passende woonvormen

Organisaties hebben elkaar gevonden in de wens om huisvesting voor (inter)nationale arbeidsmigranten op een hoger niveau te brengen. Daarmee bieden ze de mogelijkheid om steeds te kiezen voor passende woonvormen in de wooncarrière van een arbeidsmigrant. Dit met de mogelijkheid tot uitstroom naar reguliere woningen en verdere integratie in de Nederlandse samenleving.

Verdubbeling arbeidsmigranten verwacht

Frank van Gerven, Work and Stay: “Met de samenwerking met OTTO Work Force en onze kennis over het huisvesten van arbeidsmigranten streven wij een landelijke dekking van huisvestingslocaties na, om nog verder tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de arbeidsmigrant. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren gaat verdubbelen. Daarom zal er voldoende gekwalificeerde huisvesting voor handen moeten zijn.”

Bron: OTTO persbericht, 9 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek