loading
views

VNO-NCW: uniform loonbegrip anders realiseren

5 april 2011

VNO-NCW doet een ander voorstel om tot een uniform loonbegrip te komen: verhoog het brutoloon met de inkomensafhankelijke premie ZVW, dan zijn alle herstelmaatregelen niet nodig.

Het wetsvoorstel van Frans Weekers (Financiën) over uniformering van het loonbegrip wordt uitgesteld tot 1 januari 2013. Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt voor dat de staatssecretaris deze extra tijd gaat benutten om zich te herbezinnen op zijn voorstellen:

Plannen ondoorzichtig
De uniformering van het loonbegrip moet loonstrookjes verduidelijken en een einde maken aan de verschillende loonbegrippen waarover belasting en premies over geheven worden geheven. De achterliggende operatie is echter ingewikkeld en ondoorzichtig, stelt VNO-NCW.

Weekers wil namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW vervangen door een werkgeverspremie. Daarmee wordt de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer om zijn basispremie te betalen (via het inkomensafhankelijke deel) verschoven naar de werkgever. VNO-NCW vindt dit principieel onjuist, omdat iedereen voor alle andere wettelijke verzekeringen (zoals een autoverzekering) ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en ook zelf betaalt.

Maatregelen onvoldoende uitgewerkt
Bovendien zorgt deze maatregel ervoor dat de schatkist 6,7 miljard euro misloopt, dat over de werkgeverspremie geen loonbelasting geheven wordt. Weekers heeft 25 maatregelen aangekondigd om dit te compenseren, maar die zijn volgens VNO-NCW onvoldoende uitgewerkt. Bovendien is niet duidelijk wat voor burgers precies de koopkrachteffecten van deze compenserende maatregelen zijn.

VNO-NCW vindt de bedoeling van Weekers goed, maar de uitwerking verkeerd. VNO-NCW heeft een alternatieve maatregel waarbij wel de uniformering plaatsvindt, maar die niet de nadelen kent van het voorstel van Weekers: Verhoog het brutoloon met de inkomensafhankelijke premie ZVW, dan zijn alle herstelmaatregelen niet nodig.

Hogere loonkosten voor werkgevers
Door het wetsvoorstel gaan ook de loonkosten voor werkgevers namelijk stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het afschaffen van de vrijstelling (franchise) voor het betalen van ww (werkloosheidswet). Dit kost werkgevers zo’n 250 miljoen euro aan extra loonkosten, aldus het CPB. Voor inkomens tot 18.000 euro betekent dit een loonkostenstijging van maar liefst 0,8%. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dit onacceptabel, omdat Weekers niet duidelijk maakt hoe hij dit voor werkgevers wil compenseren.
Ook moeten werkgevers in de plannen van Weekers in veel gevallen meer premie gaan betalen voor werknemers met een auto van de zaak (omdat die onder de loonbelasting valt). Als de werknemers minder dan het maximumpremieloon (zo’n 47.000 euro) verdienen, gaat de werkgever er per saldo op achteruit.

Bron: VNO-NCW.nl 29 maart 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek