loading
views

Interview met Frits Scholte, directeur Manpower Nederland

Manpower

7 april 2011

‘ManpowerGroup Solutions is onze bindende kracht’

Sinds 1 maart staat Frits Scholte aan het roer van Manpower Nederland. FlexNieuws vroeg hem naar de nieuwe koers onder de herziene merkenstructuur, en naar de rol van ‘zijn’ Business Solutions daarin.

Nieuwe vestiging Amsterdam
De nieuwe algemeen directeur van Manpower Nederland kan meteen aan de bak. Samen met de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels opent hij vandaag de nieuwe vestiging in het centrum van Amsterdam, aan de Weteringschans 134. Scholte ziet een analogie met de nieuwe bedrijfsstructuur. “We hebben ervoor gekozen om een aantal kleinere vestigingen te bundelen tot één grote. Het staat los van de rebranding, maar de filosofie is wel hetzelfde. Minder fragmentatie, beter zichtbaar en herkenbaarder voor de doelgroep.”

Manpower vestiging Weteringschans, Amsterdam

De nieuwe vestiging van Manpower aan de Weteringschans in Amsterdam

Meer verbanden via rebranding
In de nieuwe structuur wordt ManpowerGroup de nieuwe naam van het moederbedrijf Manpower Inc. De groep onderscheidt in de toekomst wereldwijd vier merken: ManpowerGroup Solutions voor outsourcing en resultaatgebaseerde oplossingen, Experis voor alle resourcingactiviteiten voor professionals, Right Management voor outplacement en talent- en carrièremanagement, en natuurlijk Manpower zelf, waaraan Scholte nu in Nederland leiding geeft. Wat is volgens hem de betekenis van Manpower voor het Nederlandse bedrijfsleven? “De arbeidsmarkt is altijd in beweging, nu zijn dat vooral ontwikkelingen op het gebied van technologie, de toenemende individualisering en de demografie, de talent mismatch. Het is niet meer vanzelfsprekend om mensen te krijgen, laat staan om ze te binden. We willen daarom nog krachtiger uitdrukken welke diensten we bieden en welke oplossingen we over de nieuwe merken heen kunnen bieden. Met de rebranding willen we daar meer logica en verbinding in aanbrengen.”

Fasering per land
Een paar dagen geleden werd bekend dat Vitae zal opgaan in Experis. Gaat dat ook gelden voor andere Nederlandse Manpower-merken? “Binnen ManpowerGroup worden alle activiteiten op het gebied van professionals binnen Experis ondergebracht, zowel werving en selectie, detachering als zzp’ers. De fasering kan per land verschillen. In Nederland zullen we alle professionele activiteiten pas in de loop van 2012 gaan bundelen, omdat we het concept en de beoogde propositie wereldwijd eenduidig willen neerzetten. Maar in Duitsland zal Experis al over anderhalve week in de markt worden gezet.”
Wordt TVcN, het tolk- en vertaalcentrum Nederland, straks hernoemd in Experis? “Nee, dat staat los van global branding omdat ze een heel eigen groep klanten bedienen. Zij blijven als onderdeel van ManpowerGroup onder dezelfde herkenbare naam actief.”

Manpower, Frits Scholte

Frits Scholte, directeur van Manpower Nederland: ‘meer transparantie en één gezicht naar buiten toe’.

Eén gezicht, één oplossing
Wat zijn de concrete voordelen van de nieuwe strategie voor Nederlandse bedrijven? “Ten eerste meer transparantie. We kunnen beter laten zien welke oplossingen we hebben voor welke problemen. Ten tweede geven we meer uiting aan het feit dat we als groep te benaderen zijn. We willen voorkomen dat klanten voor verschillende diensten bij verschillende onderdelen van Manpower moeten aankloppen.
Wij willen voor de klant één gezicht en één oplossing hebben, en zelf aan de ‘achterkant’ de verbindingen maken.”
Dan wordt goede interne communicatie wel heel belangrijk. “In feite opereren we nu al zo in de praktijk, maar was het voor klanten aan de ‘voorkant’ niet altijd even logisch, bijvoorbeeld als men een oplossing zocht met zowel talent management als levering van kandidaten. Daarom hebben we ons afgevraagd of aan de voorkant wel voldoende zichtbaar was wat de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van ManpowerGroup zijn. Dat benadrukken we nu meer in onze nieuwe merkenstrategie.”

Solutions als verbindende factor
Scholte heeft zijn sporen binnen Manpower verdiend op het gebied van Business Solutions, een terrein dat steeds belangrijker wordt. Is de nieuwe structuur door die ontwikkeling ingegeven? “Zonder meer. ManpowerGroup Solutions zoekt de verbindingen vanuit de gecombineerde competenties en krachten die we hebben, en zet dat als totaaloplossing in de arbeidsmarkt. De andere drie merken, Manpower, Experis en Right Management, zijn sterk in het leveren van deeloplossingen of een dienst. ManpowerGroup Solutions acteert daar overheen, het is de verbindende factor. Niet alleen in Nederland, maar ook Europees en wereldwijd als global clients daarom vragen.”

ManpowerGroup, merken

ManpowerGroup Solutions maakt gebruik van de andere merken van ManpowerGroup.

Matrixstructuur
Verliest Scholte ‘zijn’ Business Solutions nu niet uit het oog? “Nee, ik ben eindverantwoordelijk. De directeur van ManpowerGroup Solutions in Nederland, die verantwoordelijk is voor ontwikkeling en de dagelijkse gang van zaken, rapporteert aan mij. Maar zelfs als dat niet zo zou zijn, dan nog levert Manpower Nederland een groot deel van de oplossingen voor ManpowerGroup Solutions. Dat is het mooie van de nieuwe matrixstructuur. Naast de verticale, hiërarchische kolommen werken we steeds meer in horizontale verbanden.”

Drieletterwoorden
Het is opvallend dat alle oplossingen afkortingen van drie letters zijn: BPO/TBO, RPO, MSP en BTS. Scholte legt de verschillen uit. “Business Process Outsourcing (BPO) wordt ook wel Talent Based Outsourcing (TBO) genoemd. Het gaat daar om productieprocessen met intensieve handelingen van mensen, zoals het administratieve of logistieke segment. In de klassieke situatie zijn we daar leverancier voor, met TBO nemen we het hele proces over en rekenen af op basis van output. Als een gemeente bijvoorbeeld een dossierachterstand wil wegwerken dan leveren we niet alleen de juiste mensen, we managen ze ook en we rekenen af per dossier.”

Werving en selectie
Met Recruitment Process Outsourcing (RPO) neemt Manpower de werving en selectie over? “Inderdaad, het hele recruitmentproces, en dan met name voor vast personeel. We duiden niet alleen de capaciteitsbehoefte maar zorgen ook dat die structureel, efficiënt en met goede kwaliteit wordt ingevuld, en dat we daarover rapporteren. Met onze expertise en ons arbeidsmarktbereik kunnen we goede mensen makkelijker vinden.”

Voor de klant de markt op
“Als Managed Service Provider (MSP) nemen we het inhuurproces voor flexibele arbeid uit handen. Het is zeer intensief om dat blijvend goed te organiseren: waar in de organisatie ontstaat de vraag, wie mag die uitzetten in de markt, bij welke partijen, hoe blijf je binnen de afgesproken tariefstructuur enzovoort. Met MSP blijft de organisatie in control. Ondersteund door de juiste IT is de aanvraag- en kandidatenstroom transparant en centraal beschikbaar, en kunnen wij kostenbesparingen voor onze klanten realiseren. We draaien het klassieke model eigenlijk om: we opereren voor de klant op de arbeidsmarkt in plaats van dat we arbeid aan de klant leveren.”

Grenzeloze oplossing
Het laatste drieletterwoord, BTS, staat voor Borderless Talent Solutions. Dit benut de wereldwijde aanwezigheid van Manpower. Scholte heeft het over het ‘managen van onderdruk en overdruk’. “Als specifieke techneuten in Nederland niet voorhanden zijn, dan kunnen wij hen op afstand recruteren in landen waar er een overschot is, bijvoorbeeld Ierland of Portugal. We managen de demografische talent mismatch op Europees of wereldwijd niveau, waardoor we altijd aan de vraag kunnen voldoen. Het zal klanten een zorg zijn dat we in 82 landen actief zijn, maar BTS laat zien hoe we die kracht als oplossing beschikbaar kunnen maken.”

Heeft ManpowerGroup Solutions de toekomst? “Daar ben ik van overtuigd. Het is heel mooi wat daarin gebeurt, het is een krachtige en noodzakelijke aanvulling en mijn betrokkenheid daarbij is ook een persoonlijke voorkeur. Maar dat neemt niet weg dat er altijd behoefte zal zijn aan onze basisdiensten.”

Derk Ederveen (www.skribo.nl)

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek