loading
views

Vacaturespurt Industrie en Logistieke Dienstverlening

logo Yacht5 april 2011

De arbeidsmarkt voor Inkopers en Logistieke professionals vertoont een sterke groei in de eerste maanden van 2011. Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 steeg het aantal print- en online gepubliceerde vacatures sterk. In totaal is de stijging bijna 60%.

De vraag naar inkopers steeg daarbij behoorlijk (+33%). De zoektocht naar logistieke professionals is vooral opvallend te noemen. In totaal verdubbelde het aantal vacatures bijna op dat gebied (+85%). Dit blijkt uit de analyse “Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor Inkopers en Logistieke Professionals 1e kwartaal 2011” van Karl Muusse, competence director Logistics & Procurement bij Yacht.

Toename vacatures in alle branches behalve overheid

Muusse: “De forse stijging komt vooral op het conto van de branches Industrie en (Logistieke) Dienstverlening. Overigens valt in alle branches een stijging van het aantal vacatures op dit gebied waar te nemen, met uitzondering van de overheid. Er is vooral vraag naar goede (strategische) business planners en naar Supply Chain Managers. Na het ook voor deze beroepsgroep slechte jaar 2009, heeft 2010 al een redelijk herstel laten zien. In totaal was 2010 een vrij goed jaar met elk kwartaal een stijging in het aantal vacatures. Er is vooral een stijging te zien in de industriële productie en in het kielzog daarvan een stijging bij handel en transport. Het is vooral in die sectoren waar de groeiende vraag naar inkopers en logistieke professionals vandaan komt. De eerste maanden van 2011 beginnen zeer goed en stemmen dus positief. Het is daardoor niet alleen zo dat Inkopers en logistieke professionals het weer steeds drukker krijgen, er zijn er ook meer van nodig.

Profiel Inkopers en Logistieke professionals
Muusse: “De groei in export en industriële productie geeft een hernieuwde vraag naar hoogopgeleide professionals die niet alleen een goed inzicht moeten hebben in de eigen business van het bedrijf, maar juist ook over de grenzen van de eigen organisatie moeten kunnen kijken. Bij Logistiek gaat het dan met name om overzicht over de hele keten waar het bedrijf deel van uit maakt. Maar ook om adequate vraagvoorspelling en flexibele inrichting van de eigen organisatie op basis daarvan. Ook op tijd weten hoeveel voorraad er waarom wanneer moet zijn. Daardoor zijn goede strategische planners en supply chain managers goud waard. Bij Inkoop gaat het om businessstrategen die de juiste match weten te maken met wat de organisatie van andere partijen nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Maar ook om inkopers die gewoon expert zijn in bepaalde commodities. Inkopers die bijvoorbeeld alles weten van de markt van bepaalde grondstoffen heb je nu echt wel nodig als technisch productiebedrijf.”

Bron: Yacht, 5 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek