loading
views

LTO maakt voorbeeldcontract inleenarbeid voor tuinders

3 april 2011

LTO versterkt positie tuinder en werknemer bij inleenarbeid
Tuinders die zaken doen met uitzendbureaus willen zelf bepalen onder welke voorwaarden ze met zo’n bedrijf in zee gaan. De voorwaarden staan in een voorbeeldovereenkomst, die de ondernemer zelf op tafel legt bij uitzendbureaus voor offertes. Zo krijgt hij de gelegenheid zijn eigen wensen rond de overeenkomst meer bepalend te laten zijn.

Voorbeeldovereenkomst
“De agrarische ondernemer neemt zelf het heft in handen. Het belangrijkste doel van een voorbeeldovereenkomst is om ondernemers in een betere positie te brengen. Werken met zo’n overeenkomst past in het beleid van LTO Nederland om goed werkgeverschap te stimuleren”, zegt LTO-bestuurder Mans Vulto (Sociale Zaken).

Nu zijn de meeste overeenkomsten tussen uitzendbureaus en hun klanten, die om medewerkers vragen, nog opgesteld door uitzendbureaus. Hierin zijn vaak bepalingen opgenomen, die in het voordeel werken van het uitzendbureau en nadelig kunnen zijn voor de ondernemer. Volgens Vulto scheppen ondernemers met een voorbeeldcontract helderheid naar beide partijen. “Het contract draagt er beslist aan bij dat ze als ondernemer later niet voor onverwachte en onaangename verrassingen komen te staan.”

Eisen aan inleenarbeid
In de voorbeeldovereenkomst staan eisen die de inlener van arbeid beschermen tegen slechte voorwaarden of onheldere afspraken. Ook de belangen van werknemers van het uitzendbureau zijn erin meegenomen. Zo worden eisen gesteld op het gebied van toepassing van de CAO, huisvesting, vervoer en ook de kosten, die aan de uitzendkracht in rekening worden gebracht.

Gecertificeerde uitzendbureaus
LTO Nederland adviseert al jaren om uitsluitend met gecertificeerde uitzendbureaus te werken (www.normeringarbeid.nl). Deze certificering is volgens Vulto een goede basis. “Met deze nieuwe voorbeeldovereenkomst zetten we nu een volgende stap. Het draait hierbij niet alleen om het eigenbelang van de ondernemer, want ook de betrokken medewerkers zijn ermee gebaat. Met deze aanpak wordt immers geborgd dat aan goed werkgeverschap in de agrarische sector ook verder inhoud wordt gegeven.”

Werkgeverslijn
De LTO Noord Werkgeverslijn (088 888 6688) heeft een voorbeeldovereenkomst gemaakt, waar meerdere deskundigen zorgvuldig naar hebben gekeken en die juridisch is getoetst. Deze is zo opgesteld, dat de ondernemer zelf nog aanvullende eisen en wensen kan toevoegen. Ondernemers kunnen zo, terwijl ze hun eigen voorwaarden op tafel leggen, offertes opvragen bij meerdere uitzendbureaus. Doordat deze offertes gebaseerd zijn op dezelfde voorwaarden zijn ze bovendien beter vergelijkbaar.

De LTO Noord Werkgeverslijn houdt bij welke ondernemers met de voorbeeldovereenkomst aan de slag zijn gegaan. Hierdoor kunnen de gebruikers op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in de overeenkomst.

Bron: LTO Nederland, 31 maart 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek