loading
views

Risico’s door uitzendkrachten op ambulances

1 april 2011

Antwoorden op kamervragen kamervragen van Kuiken en Van der Veen (beiden PvdA) over risico’s door uitzendkrachten op ambulances door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

AbvaKabo FNV stelt onlangs dat op steeds meer plekken uitzendkrachten op ambulances moeten rijden en dat hierdoor levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Ambulancezorg Nederland herkent beeld AD niet
Ambulancezorg Nederland (AZN) zegt (tegen de minister) zich niet te herkennen in het beeld dat in het Algemeen Dagblad wordt geschetst. Volgens AZN zijn er voldoende waarborgen in de opleiding van chauffeurs om de kwaliteit te waarborgen. De opleiding tot ambulancechauffeur is verplicht voor alle chauffeurs, ook voor uitzendkrachten. Verder werkt de sector met landelijke protocollen om de kwaliteit van de ambulancezorg te waarborgen en wordt een ambulancechauffeur in zijn werk ondersteund door geavanceerde navigatiesystemen.

Risico’s onder controle
Volgens minister Schippers worden de risico’s beheerst door de inzet van de Regionale ambulancevoorziening (RAV). “De RAV moet beoordelen of een uitzendkracht ingezet kan worden in een specifieke regio.” Verder zijn er landelijk opleidingseisen om de kwaliteit van de ambulancezorg te waarborgen, aldus Schippers.

“Eventuele gevolgen voor de aanrijdtijden door het inzetten van uitzendkrachten zouden zichtbaar moeten worden in de prestaties van de RAV-en. Jaarlijks wordt door AZN de benchmark “Ambulances in-zicht” uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de prestaties van de individuele ambulancediensten. Waar de prestaties niet aan de gestelde normen voldoen moet een RAV dit kunnen uitleggen,” schrijft de minister.

Geen verkorte opleiding
Volgens minister Schippers is het niet waar dat steeds vaker verpleegkundigen een verkorte opleiding tot ambulancemedewerker krijgen aangeboden en/of al als ambulancemedewerker aan het werk zijn voordat de opleiding is afgerond, zoals onlangs in de media bericht.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tot nu toe geen onderzoek gedaan naar het halen van de bereikbaarheidsnorm door ambulances die met uitzendkrachten of niet gekwalificeerd personeel werken.

Geen onmiddellijk onderzoek
De minister heeft de IGZ gevraagd om in de komende periode extra alert te zijn op signalen uit het veld of de sector die kunnen wijzen op tekortschietende zorg of risico’s dat normen en afspraken niet worden gehaald. Er komt geen onmiddellijk onderzoek naar het halen van de bereikbaarheidsnorm door ambulances die met uitzendkrachten of niet gekwalificeerd personeel werken.

Bron: Rijksoverheid, Brief minister VWS, 31 maart 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek