loading
views

AVV CAO Kartonnagebedrijf 2011-201223 maart 2011

AVV CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2011-2012

Download: > AVV CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 maart 2011, nr. 3054, onder UAWnr. 11149.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek