loading
views

Groei leerwerkbanen uitzendbranche 30%28 februari 2011

In 2010 zijn bijna 5.500 uitzendkrachten via een uitzendonderneming een leerwerkbaan gestart. Voor 2011 verwachten alle uitzendondernemingen tezamen ongeveer 7.100 flexkrachten in een leerwerkbaan op te leiden. Dat is een groei van 30 procent.

Daarmee neemt de branche inmiddels meer dan 12.000 leerwerkbanen voor zijn rekening. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is uitgevoerd. Leerwerkbanen worden als belangrijk middel gezien om de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt op te vullen.

Duizenden uitzendkrachten per jaar leren een vak
Bij een leerwerkbaan via de uitzendbranche is de leerling in dienst van de uitzendonderneming en is laatstgenoemde verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Leerwerkbanen zijn een belangrijk instrument om (jonge) mensen op te leiden tot erkende beroepskwalificaties (mbo-/hboniveau). Het speelt in op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Jaarlijks leren duizenden uitzendkrachten via de uitzendonderneming een vak in de techniek, logistiek, bouw, administratie of de zorg.

Uitzendbureaus steeds belangrijker bij opleiding
Meer dan de helft van de uitzendondernemingen biedt leerwerkbanen aan en dit aantal groeit snel. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle leerwerkbanen op mbo-niveau zitten. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 175.000 leerwerkbanen en dat maakt dat bijna 7 procent van de leerwerkbanen wordt ingevuld door de uitzendbranche. Bijna de helft van de leerwerkbanen die uitzendondernemingen verzorgen bevinden zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat dan om het realiseren van startkwalificaties voor de uitzendkracht. Het bevestigt de opstapfunctie die uitzendondernemingen vervullen. Uitzendondernemingen nemen hiermee een steeds belangrijker plaats in bij het beroepskwalificerend opleiden.

Financiering van het opleidingstraject
De uitzendonderneming financiert het complete opleidingstraject. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de WVA-onderwijs (afdrachtskorting loonbelasting) een belangrijk middel is om leerwerkbanen mogelijk te maken voor uitzendondernemingen. Bijna 60 procent van de respondenten van het onderzoek geeft aan te minderen (31,6 procent) of te stoppen (27,1 procent) met leerwerkbanen als de WVA-onderwijs voor uitzendondernemingen zou wegvallen.

STOOF

De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft de ontwikkeling van leren en werken via de uitzendbranche tot speerpunt van beleid gemaakt en geeft financiële ondersteuning aan uitzendondernemingen.

Gerelateerd nieuws
> Vakgilde platform voor leerwerkplekken online
> Uitzendprijs voor opleiden flexkrachten
> Flexbranche en O&O-fondsen creëren 200 leerwerkbanen
> STOOF: scholing uitzendkrachten naar 20%

Bron: NBBU, 28 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek