loading
views

AVV CAO Bouwnijverheid 201127 februari 2011

AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Download: > AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 februari 2011, nr. 1214, onder UAWnr. Nr. 11131.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek