loading
views

Meer uitzenduren, maar lager groeitempoLogo CBS25 februari 2011

Het aantal uitzenduren is in het vierde kwartaal van 2010 voor de derde maal op rij gestegen, te weten met ruim 2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het groeitempo valt wel terug.

In het tweede en derde kwartaal nam het aantal uitzenduren nog met meer dan 5 en 3 procent toe. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 112,6. Dit blijkt uit gegevens van het CBS.

Meer toename verwacht dan afname

De groei van het aantal uitzenduren past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in de tweede helft van 2008 en in 2009 tot minder werk voor uitzendkrachten. In 2010 is de vraag weer aangetrokken. Volgens de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening waren er in de uitzendbranche duidelijk meer ondernemers die een toename van de toekomstige personeelssterkte verwachtten dan ondernemers die op een afname rekenden.

Fase A uitzendkrachten

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Gerelateerd nieuws
> Flexwerk vaak geen opstap naar vast werk
> Zakelijke dienstverleners stuk positiever
> ABU en TNO uitzendbranche innovatie contract

Bron: CBS, 25 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek