loading
views

Interview met Humares, directeur Patrick van der Ploeg

23 februari 2011

Patrick van der Ploeg is de nieuwe kapitein van Humares.

Sinds 1 januari 2011 heeft hij officieel het roer overgenomen van Wijnand van Gessel, de eigenaar en oprichter van dit unieke Nederlands-Belgische bedrijf.

Humares is ontstaan vanuit Oceanwide – nog altijd een belangrijke werkmaatschappij voor de holding. Wereldwijd bemiddelt Oceanwide personeel voor de scheepvaart en voor offshore.

Vlissingen
Humares is gehuisvest in het centrum van Vlissingen. Twee historische panden zijn door eigenaar Van Gessel samengevoegd en prachtig gerenoveerd. Wie het hoofdkantoor binnenkomt ziet de maritieme oorsprong van het bedrijf. De scheepsklok, het roer in de hal en de diverse scheepsmodellen herinneren daaraan. Op de werkkamer van Patrick van der Ploeg staat een model van een ‘hoogaars’.
De ‘hoogaars’ is een Zeeuws vissersschip, waarmee vanouds op garnalen en tong werd gevist.

Aan het roer
Van der Ploeg: “Vorig jaar zijn we denk ik een keer of vijf met relaties, klanten en mensen van banken, gaan varen met de hoogaars van Wijnand. In het najaar heeft hij die foto gemaakt, terwijl ik aan het roer stond. Vervolgens kreeg ik die foto uitvergroot bij zijn afscheid tijdens de Kerstbijeenkomst waar alle medewerkers met hun partners en kinderen waren uitgenodigd. Mijn zoon van zes mocht de banner onthullen. Een mooi moment.”

Humares, poster: foto van Patrick van der Ploeg aan het roer, tgv afscheid Wijnand van Gessel

Deze foto is gemaakt door Wijnand van Gessel. Patrick van der Ploeg kreeg hem aangeboden in de vorm van een banner.

Oceanwide: fee per boot voor het bemannen
Van der Ploeg: “Als je kijkt naar onze diensten voor de maritieme wereld, moet je onder andere denken aan de inzet van matrozen, kapiteins, stuurmannen en hoofd werktuigkundigen. Een boot heeft altijd een minimum bezetting, of hij nu wel of niet vaart, en of hij nu vol is of leeg. Maritiem uitzenden is een specifieke business. Je krijgt een fee per boot voor het bemannen. Dat is niet vergelijkbaar met regulier uitzenden. Een ander onderdeel van Oceanwide is personeelsbemiddeling voor de offshore energie, olie- en gassector. Met Oceanwide zijn we wereldwijd actief. Deze bedrijfstak is heel stabiel en de offshore-tak toont ook groei.”

Complexe internationale regelgeving
Welke specifieke expertise is nodig bij wereldwijde maritieme en offshore bemiddeling?
Van der Ploeg: “De internationale regelgeving is zeer complex. Je moet je voorstellen dat wij een matroos recruiten in Manilla op de Filippijnen. Die wordt verloond via Cyprus, maar hij vaart op een boot onder Nederlandse vlag in Amerikaanse wateren. Bedenk dan maar eens wanneer je waar belasting moet betalen.

Daar komt onze core business om de hoek kijken: wij kunnen met onze kennis van internationale verloning en wet- en regelgeving per situatie aangeven wat de juiste manier is om de verloning en de belastingafdracht in te richten voor de opdrachtgever en de andere betrokkenen.

Zo hebben wij ook specifieke expertise voor bemensing van rigs, dat zijn olieboorplatforms. Die platforms kunnen in principe met hun bemanning over de hele wereld liggen. Stel, zo’n platform ligt in de Golf van Mexico en wordt naar een andere locatie gesleept in de buurt van Noorwegen. Dan moeten wij een andere lokale bemanning voor dat platform zoeken.

Patrick van der Ploeg, CEO van Humares

Wij worden lange tijd verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de bemensing en kunnen ons geen vluchtige oplossingen permitteren. Onze recruiters komen zelf uit deze business, zij weten wat daar gebeurt en welke mensen nodig zijn.”

Olieplatforms
Van der Ploeg vertelt over “roughnecks”, mannen die olieboorpalen aan elkaar draaien voor olieboringen. Extreem zwaar en vies werk. “Dat moet je als recruiter eigenlijk zelf een keer hebben gedaan om erover te kunnen vertellen. Dat lukt natuurlijk niet overal, maar we hebben op een aantal plekken in de wereld mensen zitten die dat hebben gedaan. Voor Oceanwide hebben we onlangs Theo Nieboer als directeur aangenomen. Hij heeft ervaring in het internationaal recruiten van maritiem personeel. Hij werkte bij Vroon, een grote internationaal opererende rederij die enorme schepen heeft varen. Nieboer zat ook wel eens op de Filippijnen waar Vroon een eigen vestiging heeft en kent de internationale maritieme business van binnenuit.”

Divisies
“We werken met drie divisies:
– bemiddeling van technisch en algemeen personeel in Nederland, Duitsland en Polen.
– bemiddeling van personeel in België
– bemiddeling van maritiem en offshore personeel.

In Sint Petersburg hebben we voor maritiem personeel een recruitmentkantoor.
In België voeren we de uitzendmerken Maintec, Impact en Top.

Impact en Top zijn generalistische uitzendbureaus met een groeiend accent op technisch personeel. Via Maintec bemiddelen we hoofdzakelijk internationale technici. In Nederland is TiP ons algemeen uitzendbureau, dat actief is op de Veluwe. Verder hebben we Maintec, dat personeel bemiddelt in de uitvoerende techniek, de ‘blauwe boorden’. Met Nova bemiddelen we de ‘witte boorden’ in de techniek, de medewerkers voor functies van MBO tot HBO+ en universitair niveau.”

Overzicht van de labels van Humares

Alle labels groeien weer
“De divisie Maritiem en Offshore groeit stabiel. Eigenlijk hebben alle labels nu de groei wel weer te pakken. Alleen onderdelen die gelieerd zijn aan de bouw ondervinden nog gevolgen van de recessie. Algemeen uitzenden gaat echter goed. En de bemiddeling van personeel op specialistisch hoger niveau gaat zeer goed.

International Distance Matching
Wij onderscheiden 3 dienstverleningsconcepten: Local for Local, het leerlingenconcept en International Distance Matching. Local for local business loopt prima. In het leerlingconcept leiden we voor lange termijn of voor toekomstige ontwikkelingen mensen op voor opdrachtgevers. Meestal betreft dit jongeren. Tot slot hebben we International Distance Matching. Daarmee zorgen we dat een buitenlandse medewerker op een lokale aanvraag wordt ingezet. Wij hebben al kantoren in het buitenland. We begrijpen het logistieke proces en we weten hoe we personeel moeten bemiddelen. Ook de sociale aspecten van de internationale bemiddeling kennen we door en door. Ik verwacht veel van deze dienstverlening in de komende periode.”

Personeel uit Portugal, Polen, Spanje, Rusland of Duitsland
“Met name het vinden van grotere aantallen medewerkers voor installatiewerk, E-monteurs, W-monteurs is onze specialiteit. We vragen aan de klant om zijn behoefte exact te formuleren: welk type lasser heeft hij bijvoorbeeld nodig? 6g-lassers of Mig-Mag-lassers? Hoeveel? Vervolgens weten wij in welk land of gebied per land dit type lassers in grotere aantallen voorhanden is met de juiste opleiding en het normeringsniveau dat ook bij ons geldt. Daarvoor kunnen we terecht in onder andere Portugal, Spanje, Polen of Duitsland want wij hebben agenten en vestigingen met kennis van lokale expertise verspreid over heel Europa. Geen opdracht is ons vreemd. Laatst zocht een grote opdrachtgever bijvoorbeeld een naval architect. Dat is een specialist in design voor boten. Toen hebben we de juiste mensen gevonden in Italië. Zodra de klant exact voor ons formuleert wat hij nodig heeft, overzien wij wereldwijd waar de expertise te halen is.”

Boeien en binden is de kunst
“In de techniek is de verkoop geen probleem. Het vinden van de juiste mensen en ze vervolgens boeien en binden, dat is de uitdaging. Wij richten ons op de logistiek en de sociale voorzieningen voor buitenlandse uitzendkrachten. Poolse technici kunnen bijvoorbeeld op dit moment in Noorwegen netto verdienen wat ze in Nederland bruto krijgen. Toch kiezen ze voor Nederland. Als wij andere zaken voor hen compenseren, blijven ze lang voor ons werken. De Portugezen die wij bemiddelen vliegen met enige regelmaat naar huis. Daar hebben wij voorzieningen voor. Als we dat niet ondersteunen, kunnen we ze niet aan ons binden. We bieden onze buitenlandse uitzendkrachten een internetverbinding. Dat regelen we ook voor het thuisfront, inclusief een skype-verbinding. Voor Polen is een schotelantenne belangrijk, zodat ze naar Poolse zenders kunnen kijken. Niet voor niets luidt onze payoff “Humares zorgt voor personeel”. We brengen het dagelijks in praktijk.”

Spelen culturele verschillen een rol?
“Nee, dat is in de zorgsector wel een punt, maar in de techniek gaat het vooral om vaardigheden. Als de medewerkers kwalitatief goed werk afleveren en er binnen het team iemand is die alles goed kan vertalen voor de anderen, dan is er niets aan de hand. Verder zijn ze als groep op elkaar gericht en mengen ze vrijwel niet met de andere lokale werknemers. Zo gaat het in de praktijk.”

Te weinig opgeleide technici in Nederland
“In Nederland hebben we een probleem: technische opleidingen worden door jongeren al jarenlang ‘niet sexy’ gevonden. Bedrijfsscholen zijn gesloten, steeds meer jongeren zijn zich gaan richten op de dienstverlening, want daar was veel meer te verdienen. Inmiddels zijn de beloningen in de techniek zeer goed te noemen. We zien veel knelpuntberoepen, waar de uitstroom gering is, maar de vervangingsvraag enorm. Wie gaat de kennis overdragen? Voor ons als internationaal opererend technisch uitzender is het zakelijk gezien een prachtig uitgangspunt, maar voor Nederland is het een issue: het schaarse wordt schaarser. Het wordt moeilijker om in Nederland de juiste mensen te vinden voor specifieke taken en beroepen. Als je de juiste businesspartner wilt zijn voor al je opdrachtgevers, moet je tegenwoordig niet alleen lokaal, maar ook internationaal bemiddelen.”

Zzp’ers
“Een ander fenomeen in de techniek is de opkomst van zzp’rs. Vanwege hun specialisme en/of technische vaardigheden zijn ze voor ons interessant. De meeste zzp’ers doen lokaal, dus in hun eigen omgeving, hun werk. Opdrachtgevers hebben niet allemaal de mogelijkheid om ze te vinden.
In het krachtenveld tussen opdrachtgevers die de juiste mensen zoeken en wij, die mensen aan ons willen binden, kunnen wij een platform bieden. Daarom gaan wij in Q2 een zzp-service lanceren, die hierop inspeelt en onderscheidend is van andere initiatieven.”

Alles hecht en lens
“Humares heeft afgelopen jaren een poosje in zwaar weer gezeten, waardoor we als bedrijf wat averij hebben opgelopen. We zijn nu een periode druk bezig geweest om alles weer ‘hecht en lens’ te maken, om maar eens een mooie maritieme term te gebruiken. Binnen de organisatie is een veranderingsslag gemaakt.

Patrick van der Ploeg voor kantoorpand Humares, Vlissingen

Er wordt meer gewerkt vanuit eigen verantwoording, eigen specialismes en ondernemerschap. Dat past bij onze werkmaatschappijen Maintec, Nova, TiP en ook bij onze divisie in België. Gelukkig hebben we 2010 met een goed resultaat kunnen afsluiten. Nu zijn we weer klaar om vaart te maken.”

Aantrekkelijke werkgever
“Ik denk dat Humares een interessante werkgever is. We bieden een goed pakket arbeidsvoorwaarden, mensen kunnen zich prima ontwikkelen binnen ons bedrijf. De zorg voor onze medewerkers zien we als wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Bij ons speelt niet de druk die je bij een beursgenoteerd bedrijf hebt. We zijn een middelgroot bedrijf. Uiteraard werken we volgens regels en gebaande paden, maar we bieden tegelijk ruimte aan het echte ondernemen. Wij zoeken mensen die zich kunnen verplaatsen in het enthousiasme van vakmensen, die het bouwen van bruggen letterlijk benoemen als ‘kunstwerken’. Onze medewerkers moeten zich kunnen inleven in de werkomgeving waar wij uitzenden en detacheren. Dat betekent: een helm opzetten, er naar toe gaan, zien wat er gemaakt wordt. Ze moeten over de ervaring beschikken om een deugdelijke werkplek inspectie te doen voor de veiligheid van de uitzendkracht, mede in het kader van de VCU.”
Bestaat het eigen medewerkersteams vooral uit mannen? “Nee, er werken ook veel vrouwen bij ons, de verhouding is ongeveer 40/60 als je alle divisies meerekent. In de maritieme sector hebben we ook vrouwelijke medewerkers die buitengewoon vaardig zijn in de complexe logistiek van internationale bemiddeling. Vaak kennen ze de ‘natte sector’ – zoals wij het noemen – van huis uit of hun partner is werkzaam in de scheepvaart of offshore.”

De stap naar Humares
Waarom heb je zelf de stap gezet naar Humares?
“Jaren geleden kwam ik hier op bezoek en was ik onder de indruk van de sfeer en het pand. Toen heb ik als geintje tegen Wijnand van Gessel gezegd: als je ooit een eindverantwoordelijk persoon zoekt, moet je mij maar eens bellen. Ik zei het bijna onbewust. Hij heeft het onthouden.”

Technicum en Creyf’s
Wat is je eigen achtergrond? “Ik heb eerst 10 jaar voor mezelf gewerkt. Ik was vanaf het begin zelfstandig ondernemer, heb op mijn 18e een winkel overgenomen, die winkel uitgebreid. Ik ben een bedrijf gestart voor bedrijfsfietsen in de Botlek, wat ik na een tijdje heb verkocht. Daarna heb ik ruim 10 jaar voor USG gewerkt, eerst als vestigingsmanager van Technicum. Later werd ik daar directeur en leerde ik Wijnand van Gessel leren kennen. Vervolgens ben ik nog directeur geweest van Creyf’s. ASA was een onderdeel van Creyfs, dat heb ik gesplitst naar twee bedrijven.

Goede vooruitzichten
Toen duidelijk werd dat ik directeur kon worden van Humares heb ik heel goede afspraken gemaakt met USG People. Met wederzijds respect en vertrouwen kon ik de stap zetten.
Vanaf begin 2010 had ik informeel al samen met Van Gessel de leiding over Humares. Hij is een vroege vogel net als ik. Elke werkdag zaten wij hier tussen zes en half zeven ’s ochtends met een kop koffie de dag voor te bespreken. Ik ben graag op deze plek, het is een inspirerende omgeving om in te werken.”
Van der Ploeg heeft de juiste ervaring en hij kent de koers. De markt trekt aan.
Kortom, Humares heeft de wind in de zeilen.

Foto’s: Guus Pauka
Tekst: Hinke Wever

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek