loading
views

ABU compensatie-voorstel uniform loonbegrip afgewezen

22 februari 2011

In een brief van 18 februari 2011 reageert staatssecretaris Weekers afwijzend op het voorstel van de ABU inzake het aanbieden van een tegemoetkoming aan werkgevers van werknemers met een laag loon.

Voor wat betreft de gevolgen voor de loonkosten bij invoering van het uniform loonbegrip stelt de ABU voor een tegemoetkoming te bieden aan werkgevers van werknemers met een laag loon tot circa 110 procent van het wettelijke minimumloon, via een teruggave van premie aan deze werkgevers na afloop van het kalenderjaar. Het ABU-voorstel zou budgettair neutraal zijn door een verhoging van de AWf-premie voor werkgevers.

Werkgelegenheidseffect verwaarloosbaar
Het kabinet heeft het CPB gevraagd een doorrekening van het loonkosteneffect te maken van dit wetsvoorstel. Uit deze doorrekening blijkt dat het totale werkgelegenheidseffect verwaarloosbaar is, en dat het werkgelegenheidseffect voor laaggeschoolden maximaal 0,1 procent is. Het ABU-voorstel is daarnaast uitvoeringstechnisch ingewikkeld, aldus Weekers. Het kabinet ziet daarom af van invoering van dit voorstel.

Toelichting uniform loonbegrip
Verder geeft de staatssecetaris uitleg over (2) teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en (3) de effecten van de verhoging van het premiemaximum met 5.000 euro.

Bron: Brief staatssecretaris over Wetsvoorstel Uniformering

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek