loading
views

CBS: daling werkloosheid naar 5,1%


 
| Werkloosheid » |
 

19 februari 2011

In januari 2011 daalde de werkloosheid naar 5,1% van de beroepsbevolking. Hiermee kwam het aantal werklozen onder de 400 duizend. Dat is voor het eerst sinds augustus 2009, in het jaar dat de werkloosheid nog voortdurend toenam.

Dit blijkt uit de nieuwste, voor seizoeninvloeden gecorrigeerde, cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werkzoekenden in de eerste maand van 2011 vergeleken met een maand geleden is toegenomen.

Werkloosheid daalt vooral onder jongere werknemers
Het aantal werklozen daalt nu bijna een jaar. Vanaf maart 2010 is de gemiddelde daling bijna 5 duizend per maand. Deze daling komt geheel voor rekening van personen jonger dan 45 jaar. Het aantal werklozen onder 45-plussers laat in dezelfde periode geen duidelijke toe- of afname zien.

Vooral toename jonge werkzoekenden
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in januari toe met ruim 6 duizend tot 496 duizend. De toename is relatief groot in de leeftijd tot 35 jaar. Met name op lager en middelbaar beroepsniveau kwamen er meer werkzoekenden bij, zowel in de techniek, het transport, de zorg als in administratieve functies.

Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen
In januari 2011 werden 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna 14 procent meer dan in december 2010. Aan vrouwen werden 25 procent meer nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg met ruim 4 procent naar 284 duizend. In januari werden 37 duizend WW-uitkeringen beëindigd, 8 procent meer dan in december.

Gerelateerd nieuws
> Werkloosheid Nederland december 2010 laagste in eurozone
> Werkloosheid eurozone november 2010: 10,1%
> Werkloosheid eurozone augustus 10,1%

Bron: CBS, 17 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek