loading
views

Tempo Team: strikte regelgeving nodig

15 februari 2011

Tempo Team stelt dat de stijgende arbeidsmigratie vraagt om begeleiding en strikte regelgeving. Overheidmaatregelen zijn dus noodzakelijk.

Op dit moment zijn er jaarlijks ongeveer 100.000, voornamelijk Poolse, arbeidskrachten al dan niet tijdelijk in Nederland werkzaam. In 2015 zullen dit er volgens de ABU ruim 180.000 zijn. Om deze extreme groei van arbeidsmigranten goed op te vangen en te begeleiden is het noodzakelijk om strikte regels te waarborgen. Momenteel zijn er nog te veel misstanden omdat de malafide bureaus het niet zo nauw nemen met de regels. “Met het Certified Flex Home keurmerk van de ABU en het initiatief van minister Kamp (SWZ) om geen ongeregistreerde uitzendbureau meer te laten bemiddelen, gaat het wel de goede kant op”, aldus Peter Louwers, operationeel manager van Tempo-Team EU-Flex. “Maar we zijn er nog niet, want door de groei zien we nog steeds nieuwe, onervaren partijen instappen die het niet zo nauw nemen met de regels”

ABU keurmerk Certified Flex Home
Zolang uitzendbureaus ongeregistreerd kunnen opereren is het van belang dat de bedrijven opletten wie ze inhuren voor de bemiddeling. Het ABU keurmerk Certified Flex Home is nu de enige garantie dat het hele proces inclusief de huisvesting in orde is. Het keurmerk is in 2009 in het leven geroepen op initiatief van de belangrijkste brancheorganisaties binnen de uitzendbranche, de ABU en de NBBU. Alle leden van deze brancheorganisaties die werken met arbeidsmigranten en daarvoor ook de huisvesting beschikbaar stellen moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de CAO. De belangrijkste eisen zijn onder meer gesteld op het gebied van brandveiligheid, beschikbare woonruimte en sanitaire voorzieningen.

Initiatief van Minister Kamp
Volgens Louwers komt het initiatief van Minister Kamp om de malafide uitzendpraktijken stevig aan te pakken geen dag te laat. “De verwachte groei van de arbeidsmigratie moet nu echt goed georganiseerd worden, anders houden we de misstanden en wordt het een chaos waar de EU-werkers de dupe van worden. Dat kan natuurlijk niet, want Europa is één en we moeten iedereen fatsoenlijk behandelen.”

Bron: Persbericht Tempo Team, 14 februari 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek