loading
views

Besluit CAO BVE 2010-2011 verlenging13 februari 2011

CAO-naam
CAO BVE (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie)

Download akkoord CAO BVE 2010-2011
> Verlengd onderhandelaarsakkoord CAO BVE 2007-2009

CAO-code t.b.v. loonheffing
1022

Looptijd
Op 1 november 2010 liep de CAO voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) af. Omdat diverse CAO-artikelen technische aanpassingen behoeven is besloten om de CAO-BVE te verlengen tot 1 april 2011.

Loonmutaties
De structurele nominale uitkering van € 200 als bedoeld in artikel I-54 en de incidentele uitkering van € 200 als bedoeld in artikel I-53 worden vanaf 1 januari 2011 omgezet in een structurele verhoging van de salarissen in het loongebouw. Op deze wijze is de incidentele uitkering uit 2010 structureel gecontinueerd en verwerkt in de salaristabellen. Deze afspraak betekent niet dat hiermee een algemene salarismaatregel voor 2011 is vastgelegd.

Arbeidsvoorwaarden
In de wetgeving die de introductie van de ondernemingsraden in de sector BVE regelt is bepaald dat de oude Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) op 1 maart 2011 vervalt. Instellingen hebben dus tot 1 maart 2011 de tijd om een ondernemingsraad te kiezen en te installeren.

CAO-partijen zijn overeengekomen dat bestaande regelingen die na advies of met instemming van de (P)MR zijn vastgelegd, ook na 1 maart 2011 van kracht blijven. Eerst na advies of instemming van de OR, op basis van het nieuwe medezeggenschapsregime, kan er sprake zijn van een regeling die de oude vervangt.

Bron: AOb, 10 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek