loading
views

SNCU en SNA: aanpak malafiditeit in de uitzendbranche een feit

Logo

11 februari 2011

De Stichting Normering Arbeid (SNA) en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ondertekenen convenant gegevensuitwisseling in Nieuwspoort te Den Haag. Beide organisaties gaan informatie met elkaar uitwisselen om zo malafide uitzendbureaus aan te pakken en benadeling van uitzendkrachten tegen te gaan.

De SNCU en de SNA hebben in de uitzendsector inmiddels een sterke positie verworven. Beide stichtingen zijn professionele partijen die complementair aan elkaar zijn. Of het nu gaat om controle op de naleving van de CAO of op naleving van de normen voor het SNA-keurmerk, in beide gevallen staat dezelfde doelstelling voorop; het via zelfregulering borgen van de juiste toepassing van wettelijke regels en voorschriften op arbeidsvoorwaarden in de flexbranche. Beide partijen hebben daarom belang bij het onderling uitwisselen van gegevens.

Samenwerking
In de praktijk betekent deze samenwerking een meer gerichte en daarmee effectievere handhavingsaanpak. Enerzijds kunnen signalen afkomstig uit de CAO onderzoeken van de SNCU het intrekken van of weigering tot afgifte van een SNA-keurmerk tot gevolg hebben. Anderzijds kan de door de SNA verstrekte informatie aanleiding geven tot het instellen van een controle door de SNCU. “Naast de frequente inspecties die wij reeds zelf uitvoeren zal de informatie-uitwisseling met SNCU over niet naleving van de CAO, de kwaliteit van het SNA-keurmerk verder doen toenemen”aldus Hubert Bruls, voorzitter van de Stichting Normering Arbeid. “Een meer efficiënte aanpak, die deze gegevensuitwisseling mogelijk maakt, brengt ons een flinke stap dichter bij de sluiting van het web rondom malafide praktijken”.

Wouter Waleson SNCU
Volgens Wouter Waleson, voorzitter van de Stichting Naleving van de CAO voor Uitzendkrachten:
“Met dit convenant is een belangrijke stap vooruit gezet: Uitzendbureaus zullen merken dat de pakkans groter wordt. Weigering van opname in het SNA-register, dan wel het intrekken van het keurmerk, kan het directe gevolg zijn als een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Dit geldt vanaf nu ook, als een bedrijf de CAO niet na wil leven of weigert mee te werken aan onderzoek van de SNCU. Inlenende bedrijven die met gecertificeerde uitzendbureaus werken hebben nu nog meer zekerheid dat ze met een bonafide uitzendbureau in zee gaan.”

Gerelateerd nieuws
> SCNU: ruim duizend klachten per jaar over onderbetaling
> Handhaving SNCU voor StiPP
> CNV Vakmensen werkt samen met SNCU
> SNCU: meer cao-controles in 2011
> Uitzendbureaus verplicht tot registratie
> Malafiditeit uitzendbranche niet afgenomen


Bron: SNCU, 11 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek