loading
views

Uitlener én inlener aansprakelijk door ontbrekende verzekering

9 februari 2011

In de zaak die op 12 november 2010 voor de kantonrechter Arnhem speelde, werden zowel de uitlener als de inlener aansprakelijk gehouden voor het letsel dat een uitzendkracht bij een ongeval tijdens werktijd opliep wegens het ontbreken van een passende verzekering.

Vordering uitzendkracht
De uitzendkracht was in 2006 in dienst van werkgever A (‘de uitlener’), waarbij hij voor bedrijf B (‘de inlener’) leaseauto’s naar klanten toereed. De uitzendkracht heeft tijdens zijn werk op 4 augustus 2006 een ongeval veroorzaakt. De uitzendkracht liep daarbij letsel op. De arbeidsovereenkomst werd diezelfde dag door de uitlener beëindigd. De uitzendkracht stelt daarna de uitlener en inlener aansprakelijk voor de schade die hij heeft opgelopen bij het ongeval van 4 augustus 2006. Bieden stellen zich op het standpunt niet aansprakelijk te zijn voor de schade.

De uitzendkracht start een procedure. De uitlener wordt door de uitzendkracht aansprakelijk gesteld omdat hij zijn zorgplicht heeft geschonden door geen deugdelijke verzekering af te sluiten die de schade van de uitzendkracht dekte en doordat hij de uitzendkracht niet heeft gewezen op de mogelijkheid om zelf een verzekering af te sluiten en daarvoor een vergoeding ter beschikking te stellen (artikel 7:658 lid 1 en 2 en 7:611 BW). De inlener wordt aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 lid 4 BW, welk artikel bepaalt dat wie in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De inlener had moeten nagaan of de uitzendkracht voldoende verzekerd was en waar nodig maatregelen moeten nemen.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat de uitzendkracht voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij letsel heeft opgelopen door het ongeval. Uit een overzicht van de huisarts blijkt dat de uitzendkracht verschillende malen met nekklachten bij de huisarts is geweest en daarbij heeft vermeld dat hij een aanrijding heeft gehad. De kantonrechter nam het verband tussen de nekklachten en de aanrijding aan. De kantonrechter acht beide “werkgevers” aansprakelijk voor de ontstane schade. De uitlener omdat deze geen deugdelijke verzekering heeft afgesloten. Van belang daarbij is dat de werkzaamheden bestonden uit het transporteren van auto’s over de openbare weg met alle risico’s op een ongeval van dien. Dat de werkgever in dat geval zijn gezag niet kan doen gelden, maakt het belang van een verzekering des te groter. De aansprakelijkheid van de uitlener volgt volgens de kantonrechter uit haar zorgplicht van artikel 7:611 BW.

De inlener is aansprakelijk omdat het op haar weg had geleden na te gaan of is de ingeleende krachten afdoende verzekerd waren dan wel passende maatregelen hiervoor te nemen. Nu de inlener dit heeft nagelaten, is zij ook aansprakelijk.

Bron: www.rechtspraak.nl LJN-nr: BP2572

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek