loading
views

Handboek Loonheffingen 2011 (update 14/12)

8 februari 2011

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2011 gepubliceerd.

In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Fout postbusnummer Belastingdienst/Centrale invoer
In het ‘Handboek Loonheffingen 2011’ heeft de Belastingdienst een fout postbusnummer vermeld bij Belastingdienst/Centrale invoer (paragraaf 19.3.14). Het goede postbusnummer is 2538. Als uw werknemer wijzigingen wil doorgeven in verband met zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’, moet hij dat dus doen bij: Belastingdienst/Centrale invoer, Postbus 2538, 6401 DA Heerlen. (update 14/12)

Handboek Loonheffingen
In dit handboek gaat de Belastingdienst ook in op de administratieve verplichtingen die u als inhoudingsplichtige hebt. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en inning van de loonheffingen. Voor alle loonheffingen hebt u dus met één loket te maken: de Belastingdienst. UWV is verantwoordelijk voor de uitkeringen van de werknemersverzekeringen en het beheer van de werknemersgegevens die u met de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst doorgeeft.

Uniform loonbegrip
Voor alle loonheffingen geldt een uniform loonbegrip. Dit loon is de basis voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Maar de grondslag waarover de heffingen worden berekend, is niet altijd hetzelfde. Als er verschillen zijn, wordt dit vermeld.

Het handboek is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving per 1 januari 2011. Nieuws en wijzigingen in de regelgeving na 1 januari 2011 leest u in Belastingdienst actueel op www.belastingdienst.nl. Het advies is om hier ten minste één maal per maand te kijken of er wijzigingen zijn.

Werkkostenregeling
In dit handboek is een nieuw hoofdstuk opgenomen over de nieuwe werkkostenregeling (zie hoofdstuk 17). Het handboek telt dit jaar dan ook 25 hoofdstukken in plaats van 24.

Digitaal
Vanaf 2011 verschijnt dit handboek alleen nog digitaal op www.belastingdienst.nl: u kunt dus niet meer een papieren versie bestellen. Alleen als u ontheffing van hebt gekregen voor het doen van elektronisch aangifte, krijgt u de informatie nog op papier.

Bron: Belastingdienst, januari 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek