loading
views

OTTO-onderzoek: EU-uitzendkrachten en opleiding als antwoord op vergrijzing

OTTO7 februari 2011

Bijna 40% van de bedrijven in de industrie en een kwart van de bedrijven in de logistiek geeft aan te overwegen met Midden- en Oost-Europese uitzendkrachten te gaan werken. Dit is een van de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsvloer.

Voor laag- en middelbaar geschoold productiepersoneel wordt het effect van vergrijzing het zwaarst ingeschat. Binnen de grote bedrijven is de zorg hierover het grootst. Als oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral gedacht aan het zelf opleiden van personeel. Dit zijn conclusies van een onderzoek dat Markteffect heeft verricht in opdracht van OTTO Work Force onder 400 bedrijven in Nederland.

Hogere personeelskosten als gevolg

Bedrijven verwachten vooral hogere personeelskosten als gevolg van vergrijzing. Voor laag- en middelbaar geschoold productiepersoneel wordt het effect van vergrijzing het zwaarst ingeschat. Dit geldt in mindere mate voor laaggeschoold distributiepersoneel en technisch personeel met een MBO-opleiding.

Opleiden als alternatief

Training en opleiding wordt door bijna de helft van de bedrijven als belangrijkste oplossing genoemd. Zowel het intensiveren van het contact met het onderwijsveld, als om- of bijscholen van huidige werknemers worden als voor de hand liggend gezien. Het Nederlandse bedrijfsleven is van plan om zelf aantrekkelijker te worden voor (nieuwe) medewerkers. Bedrijven in de industrie zijn zich veel bewuster van de oplossingsmogelijkheden dan bedrijven in andere sectoren.

Buitenlandse uitzendkrachten inzetten
Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt in de industrie en de logistiek is nu al sprake van krapte. Dat verklaart de aanwezigheid komst van arbeidsmigranten. Nu komen jaarlijks nog ongeveer 100.000, voornamelijk Poolse, arbeidskrachten al dan niet tijdelijk naar Nederland. In 2015 zullen dat er volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) ruim 180.000 zijn.

Bijna 40% van de bedrijven in de industrie geeft aan te overwegen met Midden- en Oost-Europese uitzendkrachten te gaan werken. Ongeveer een kwart van de bedrijven in de logistiek heeft dezelfde mening. Slechts 4% van de zakelijke dienstverleners overweegt om met Midden- en Oost-Europese uitzendkrachten te gaan werken. Van alle bedrijven die aangeven dat vergrijzing, nu of in de toekomst, bij hen gaat spelen geeft 14% aan dat dit een reden is om (meer) te gaan werken met Midden- en Oost-Europeanen. Het beeld van de werknemers uit Midden- en Oost Europa is dat zij hard werken, gemotiveerd en flexibel zijn. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat Poolse arbeidskrachten de voorkeur hebben.

Het onderzoek
Eind 2010 heeft OTTO Work Force aan Markteffect de opdracht gegeven om onderzoek te doen bij het Nederlandse bedrijfsleven naar de vergrijzing van de arbeidsmarkt. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de meningen van 402 bedrijven, evenredig verdeeld over de sectoren industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening.

Gerelateerd nieuws
> Vakgilde: platform voor leerwerkplekken
> OTTO en PAT starten Engels- en Poolstalige SEU-opleiding

Bron: OTTO persbericht, 7 februari 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek